PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Maszyny rolnicze /Import używanych maszyn rolniczych spoza UE wymaga kontroli

Import używanych maszyn rolniczych spoza UE wymaga kontroli

Autor: Emilia Gromczak 2022-04-07 19:00:00
import używanych maszyn rolniczych

Import używanych maszyn rolniczych oraz leśnych spoza Unii Europejskiej wymaga przeprowadzenia granicznej kontroli fitosanitarnej. 

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa wskazuje, że import spoza Unii Europejskiej używanych maszyn rolniczych i leśnych wiąże się z ryzykiem przeniesienia agrofagów mogących wyrządzać szkody w uprawach rolnych, jak również na terenach leśnych. Potrzebne jest przeprowadzenie kontroli fitosanitarnej. 

Import używanych maszyn rolniczych spoza UE wymaga kontroli

PIORiN tłumaczy, że wprowadzanie do Unii Europejskiej używanych maszyn rolniczych i leśnych wymaga przeprowadzenia granicznej kontroli fitosanitarnej. Import używanych maszyn  jest związany z ryzykiem przeniesienia agrofagów mogących wyrządzać szkody w uprawach rolnych, jak również na terenach leśnych. Inspekcja wskazuje, że maszyny muszą zostać poddane granicznej kontroli fitosanitarnej oraz muszą być zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne wydane przez służbę ochrony roślin państwa eksportującego. Ze względów bezpieczeństwa fitosanitarnego, maszyny takie muszą być oczyszczone i wolne od gleby i pozostałości roślin.

import używanych maszyn rolnych PIORiN

Zasady importu roślin 

Rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, które są szczególnie podatne na porażenie przez organizmy kwarantannowe, mogą być wprowadzane na terytorium Polski, jeżeli są wolne od organizmów kwarantannowych, spełniają wymogi szczególne, a w przypadku przeznaczenia ich do stref chronionych – wymogi szczególne dla tych stref, podmioty dokonujące ich wprowadzania na terytorium Polski są wpisane do "urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych" prowadzonego przez właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa oraz przed wprowadzeniem na terytorium Polski zostały poddane kontroli zdrowotności w państwach, z których pochodzą lub są wysłane i odpowiednio zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne.

Przeczytaj również: Maszyny John Deere wsparły wydarzenie „CAVALIADA Tour 2021”

piorin.gov.pl/fot.pixabay.com