Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Marzena Deresz 12-06-2017 10:08:21

Kukiz’15 chce większej swobody w obrocie lasami

lasy

Posłowie klubu parlamentarnego Kukiz ’15 przedłożyli w Sejmie projekt ustawy nowelizującej dotychczasową ustawę o lasach. Chodzi o „zmiękczenie” prawa pierwokupu przysługującego Skarbowi Państwa oraz o zabezpieczenie interesu podmiotu prywatnego przy ustalaniu ceny za zbywanie gruntów Lasom Państwowym.

Obecnie grunty leśne podlegają podobnym ograniczeniom obrotu jak ziemia rolna. Skarb Państwa poprzez przedsiębiorstwo Lasy Państwowe ma prawo pierwokupu w przypadku chęci zbycia gruntów leśnych przez podmiot prywatny. Lasy Państwowe są tez w świetle dzisiejszych przepisów podmiotem uprawnionym w kwestii ustalenia ceny za sprzedawane grunty. Jeśli uznają one, że oferta prywatnego właściciela jest zbyt wygórowana, mogą zwrócić się do sądu, który wyznaczy rzeczoznawcę. Wycena tego ostatniego opiera się często na zaniżonej – jak wskazują projektodawcy – cenie wpisanej do aktu notarialnego, jest inna (niższa) od rzeczywistej wartości rynkowej gruntów.

W obronie swobody dysponowania własnością stają posłowie Klubu Kukiz’15. Zaproponowana przez nich nowelizacja zakłada, że Skarb Państwa nie będzie dysponował klasycznie pojmowanym prawem pierwokupu. Proponuje się zastąpić je przez konstrukcje sprzeciwu nadleśniczego reprezentującego Lasy Państwowe. Nabycie nie mogłoby nastąpić, jeśli nadleśniczy wyraziłby sprzeciw w terminie nie późniejszym niż 30 dni od daty zgłoszenia przez zbywcę zamiaru nabycia gruntu. Taki sprzeciw wyrażany byłby w formie decyzji administracyjnej. Spod wymogu zawiadomienia nadleśniczego i, w dalszej kolejności, oczekiwania na jego ewentualny sprzeciw, wyłączone miałyby być grunty leśne, których nabywcami mieliby zostać:

                1.            małżonek zbywcy;

                2.            krewni lub powinowaci zbywcy w linii prostej bez ograniczenia stopnia;

                3.            krewni lub powinowaci zbywcy w linii bocznej do trzeciego stopnia;

                4.            osoba związana ze zbywcą z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;

                5.            jednostka samorządu terytorialnego.

Spod powyższych wymogów wyjęte byłyby również przypadki dziedziczenia.

W kwestii ustalania ceny projektodawcy chcą wzmocnić pozycję zbywcy, dając mu jedną z trzech możliwości:

  • wystąpienia do sądu o ustalenie równowartości pieniężnej wartości rynkowej gruntu nabywanego przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych w sytuacji, gdy zbywcy nie odpowiada ustalona przez Dyrekcję Generalną wartość,
  • złożenia pisemnego oświadczenia o cofnięciu żądania nabycia gruntu przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, gdy z jakichkolwiek powodów zrezygnował ze zbycia gruntu,
  • niepodejmowania żadnej z powyższych czynności, co równoznaczne będzie z wyrażeniem zgody na zbycie gruntu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych za zapłatą równowartości pieniężnej określonej w powiadomieniu.

 

Michał Jerzy Kowalczuk/fot. pixabay.com

Opublikował:
Author: Marzena Deresz
O Autorze
Ostatnio opublikowane artykuły tego autora

Polecane z kategorii Prawo
BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.