Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Świat Rolnika | 12 stycznia 2017

KRUS: Zasady potrącania zaliczek i składek w 2017

KRUS: Zasady potrącania zaliczek i składek w 2017

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jako płatnik emerytur i rent) zobowiązana jest do pobierania comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych świadczeń. Od 1 stycznia 2017 roku zaliczki te ustala się w kwocie równej 18 proc. świadczenia uzyskanego w danym miesiącu, minus miesięczna kwota zmniejszająca podatek równa 46,33 zł (ustalona od obowiązującej do końca 2016 r. kwoty zmniejszającej podatek; 556,02 zł, która po podzieleniu na 12 miesięcy wynosi 46,33 zł).

 

W przypadku gdy emeryt/rencista (sumując świadczenia od początku roku) przekroczy dochód 85 528 zł, zaliczka będzie wyższa. W miesiącu następującym po tym, w którym nastąpiło przekroczenie, zaliczka będzie wynosiła nie 18 proc., lecz 32 proc. dochodu uzyskanego w danym miesiącu i nie będzie zmniejszana o 46,33 zł. Natomiast od świadczeń wypłacanych w niskich kwotach  (do 257 zł miesięcznie) zaliczki na ten podatek nie będą pobierane.

 

Od 1 stycznia 2017 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1926). W myśl nowych regulacji prawnych roczna kwota zmniejszająca podatek w 2017 r. wynosi od 0 zł do 1 188 zł, w zależności od wysokości rocznego dochodu.

 

KRUS zaznacza jednak, że wysokość kwoty zmniejszającej podatek będzie ustalona indywidualnie dla każdego emeryta/rencisty dopiero w rocznym obliczeniu podatku (po zakończeniu roku podatkowego 2017), a zaliczki potrącane będą w opisany wyżej sposób według dotychczasowej kwoty (556,02 zł). Kasa podkreśla, że w przypadku emerytów/rencistów, których roczne dochody nie przekroczą 6 600 zł – kwota zmniejszająca podatek wyniesie 1 188 złotych.

 

Emerytom/rencistom, których roczne dochody wyniosą od 6 600 zł i nie przekroczą 11 000 zł, odliczona zostanie kwota zmniejszająca podatek pomiędzy 1 188 zł a 556,02 zł. W przypadku emerytów/rencistów, których roczne dochody przekroczą 11 000 zł, ale nie przekroczą 85 528 zł, roczna kwota zmniejszająca podatek wyniesie (jak dotychczas) 556,02 złotego.

 

Ponadto Kasa oblicza i pobiera z wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9 proc. podstawy wymiaru składki; z tym że 7,75 proc. podstawy wymiaru składki pokrywane jest z zaliczki na podatek dochodowy, a pozostałe 1,25 proc. podstawy wymiaru składki potrącane jest z kwoty netto emerytury lub renty.  Odbywa się to zgodnie z art. 85 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm.).

 

Przykłady obliczania zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2017 r. zaprezentowane przez KRUS

 

Przykład 1

 

Świadczeniobiorca uprawniony do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy o wskaźniku wymiaru 1,00, tj. w kwocie 882,56 zł brutto, do wypłaty otrzyma 759,56 złotego.

 

Z kwoty renty rolniczej Kasa potrąci zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne w łącznej kwocie 123 zł (tj. 112,61 zł + 10,60 zł; po zaokrągleniu do pełnego złotego).

 

Sposób wyliczenia potrąceń:

883 zł (podstawa opodatkowania, tj. 882,56 zł zaokrąglona do pełnego złotego) x 18 proc. - 46,33 zł = 112,61 zł – zaliczka na podatek dochodowy;

882,56 zł x 9 proc. = 79,43 zł, tj. po zaokrągleniu 79 zł – składka na ubezpieczenie zdrowotne;

882,56 zł x 7,75 proc. = 68,40 zł – składka na ubezpieczenie zdrowotne pokrywana z zaliczki na podatek dochodowy;

79 zł - 68,40 zł = 10,60 zł – pozostała składka na ubezpieczenie zdrowotne potrącana ze świadczenia rentowego.

 

Przykład 2

 

Emeryt uprawniony do emerytury rolniczej o wskaźniku wymiaru 1,16, tj. w kwocie 1 023,77 zł brutto (882,56 zł x 1,16), do wypłaty otrzyma emeryturę rolniczą w kwocie 872,77 złotego.

 

Z kwoty emerytury rolniczej Kasa potrąci zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne, w łącznej kwocie 151 zł (tj. 137,99 zł + 12,66 zł; po zaokrągleniu do pełnego złotego).

 

Sposób wyliczenia potrąceń:

1 024 zł (podstawa opodatkowania, tj. 1.023,77 zł, zaokrąglona do pełnego złotego) x 18 proc. - 46,33zł = 137,99 zł – zaliczka na podatek dochodowy;

1.023,77 zł x 9 proc. = 92,14 zł, tj. po zaokrągleniu 92 zł – składka na ubezpieczenie zdrowotne;

1.023,77 zł x 7,75 proc. = 79,34 zł – składka na ubezpieczenie zdrowotne pokrywana z zaliczki na podatek dochodowy;

92 zł - 79,34 zł = 12,66 zł – składka na ubezpieczenie zdrowotne potrącana z emerytury.

 

krus.gov.pl/AZK/Fot. pixabay.com


Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.