Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Świat Rolnika 2016-11-24 17:06:43

KRUS: podsumowanie roku. Największy sukces – wzrost rolniczych emerytur

KRUS: podsumowanie roku. Największy sukces – wzrost rolniczych emerytur

Konferencję prasową podsumowującą rozpoczął prezes Adam Sekściński od przedstawienia ogółu kierunków działalności Kasy oraz zaprezentowania w liczbach innych zadań zleconych.

 

Ministra rolnictwa reprezentował na konferencji podsekretarz stanu Rafał Romanowski. Prezesowi Kasy towarzyszyli zastępcy – Janina Pszczółkowska i Andrzej Kneć.

 

Adam Sekściński poinformował zebranych o tym, że z ponad 1 359 tys. osób objętych ubezpieczeniem społecznym rolników większość ukończyła 50. rok życia. 333 850 osób z tej grupy to te, które mają 80 i więcej lat.

 

Z korzyścią zatem zwłaszcza dla tej grupy świadczeniobiorców Kasy będzie projektowana na 2017 r. waloryzacja emerytur. Wg jej założeń, wszystkie najniższe świadczenia zostaną podwyższone do kwoty 1000 zł.

 

– Dotychczas wysokość świadczenia emerytalno-rentowego zależała m.in. od wysokości podstawowej emerytury. Obecnie jest ona równa najniższej emeryturze z FUS. Od 1 marca 2017 r. najniższa emerytura i renta z FUS wyniesie 1000 zł, jednak nie będzie ona podstawą ustalenia wysokości nowo przyznawanych świadczeń rolniczych – wyjaśnił Sekściński.

 

Jeżeli rolnikowi zostanie wyliczona emerytura poniżej 1000 zł, to i tak z urzędu dostanie on 1000 zł. Z waloryzacji tej w przyszłym roku skorzysta ok. 99 proc. świadczeniobiorców, czyli ponad 1,1 mln osób. Na podwyższeniu emerytury do 1000 zł kwoty najniższej emerytury skorzysta ok. 34 proc. emerytów i rencistów, w tym ok. 200 tys. osób (17 proc.), które nabyły prawo do świadczenia przed 1 stycznia 1991 r. z tytułu przekazania swojego gospodarstwa na rzecz państwa lub swojego spadkobiercy - zaznaczył szef KRUS. Pozostali świadczeniobiorcy otrzymają gwarantowaną podwyżkę na poziomie co najmniej 10 zł.

 

Kolejną kwestią którą omówił Adam Sekściński są działania wynikające ze zmiany przepisów w ubezpieczeniu społecznym rolników, związane z polityką prorodzinną. Dotyczy to m.in. o upodobnienie doświadczenia rodzicielskiego w systemie powszechnym zasad przyznawania i wysokości zasiłku macierzyńskiego od 1 stycznia bieżącego roku. Wcześniej zasiłek macierzyński był w Kasie jednorazowym świadczeniem z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego. Odpowiadał czterokrotności emerytury podstawowej. Obecnie jest okresowym świadczeniem z ubezpieczenia emerytalno-rentowego. Jest wypłacany comiesięcznie przez rok w kwocie 1000 zł na dziecko. W okresie trzech kwartałów 2016 łączna kwota wypłaconych okresowych zasiłków macierzyńskich wyniosła ok. 115 mln zł, natomiast wartość zasiłku, na warunkach starych przepisów w całym 2015 wyniosła 101 mln zł.

 

Prezes KRUS zwrócił również uwagę na zasadę niedyskryminacji ludności rolniczej w prawach do opieki socjalnej Państwa wyrażającej się na przykład w obowiązujących przepisach dotyczących finansowania składki emerytalno-rentowej osobom sprawującym osobistą opiekę nad małym dzieckiem lub dzieckiem niepełnosprawnym oraz w zmienionych przepisach dla opiekunów niepełnosprawnych członków rodziny, którzy wcześniej – w związku z ubieganiem się o zasiłek dla opiekuna – musieli zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej lub wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym.

 

Z sfinansowania z budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe korzysta obecnie ponad 80 tys. osób. Z kolei wyboru ubezpieczenia w KRUS dokonało 5 012 osób (0,4 proc. ogólnej liczby ubezpieczonych). Osoby te mają zapewnione w Kasie składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, opłacane przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast – do uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia, a tym samym – nabycia prawa do świadczenia emerytalno-rentowego. W tym roku korzysta z tej możliwości 5 012 osób (0,4 proc. ogólnej liczby ubezpieczonych).

 

Podczas konferencji omówiono również działania z zakresu prewencji, rehabilitacji leczniczej, a także udział Funduszu Składkowego w programach związanych z ochroną zdrowotną i programami profilaktycznymi dla ludności rolniczej. Nowym działaniem FS jest grupowe ubezpieczenie NNW dzieci z rodzin osób ubezpieczonych w Kasie. Polisą gwarantującą szeroki zakres świadczeń w razie szkody w następstwie wypadku zostało objętych ok. 0,5 mln dzieci.

 

Wiceminister Rafał Romanowski zaakcentował, że nie ma ani zamiarów ani zgody strony rządowej na radykalne zmiany systemu KRUS w kierunku jego "upowszechnienia", tj. włączania do systemu powszechnego.

 

Rafał Romanowski mówił także o działaniach Kasy, które wyróżniają się wizją i misją, jako przykład przywołał planowany projekt "Aktywny i Zdrowy Senior Rolnik", wpisujący się w ramy Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w obszarze dostosowywania do zmian demograficznych. Jeśli uda się pozyskać na ten cel środków z PROW 2014-2020, zostanie przeprowadzony 2-letni pilotaż kompleksowego systemu opieki nad osobami starszymi z obszarów wiejskich, objętych ubezpieczeniem społecznym rolników. Dalszy efekt realizacji projektu to wypracowanie standardów usług opiekuńczych i opiekuńczo-zdrowotnych, świadczonych przez KRUS dla osób starszych.

 

krus.gov.pl/biznes.onet.pl/AZK/Fot. krus.gov.pl


Polecane z kategorii Rolnictwo i uprawa
BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.