Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Świat Rolnika 18-01-2017 10:30:11

KRUS: Dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

KRUS: Dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

KRUS informuje o przysługujących producentom rolnym dopłatach ze środków budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

 

Przypomnijmy, że zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich budżetu państwa udziela dopłat do składek producentów rolnych w przypadku wystąpienia poniższych zdarzeń losowych:

  • dla produkcji roślinnej (tj. upraw – zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych) od: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych,
  • dla produkcji zwierzęcej (tj. bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń) od: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, uboju z konieczności.

 

Dopłaty będą wysokości do 65 proc. składki, jeśli producent rolny przystąpił do umowy ubezpieczenia zawierającej pakiet rodzajów ryzyka i gdy zakład ubezpieczeń określił stawkę taryfową nie przekraczającą 9 proc. sumy ubezpieczenia. W przypadku upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V i VI stawka taryfowa może być na poziomie odpowiednio 12 i 15 proc. sumy ubezpieczenia tych upraw.

 

Natomiast w umowie pakiet rodzajów ryzyka stawki taryfowej przekracza odpowiednio 9, 12 i 15 proc. sumy ubezpieczenia, dopłaty będą przysługiwały do powyższych wysokości stawek ubezpieczenia, a pozostałą część składki w całości zapłaci producent rolny. W przypadku umowy ubezpieczenia od jednego rodzaju ryzyka lub łącznie od kilku bądź w przypadku przekroczenia stawek taryfowych (9, 12 i 15 proc.), dopłaty nie będą przysługiwały.

 

W 2017 roku obowiązuje przepis przejściowy umożliwiający ubezpieczenie od jednego lub łącznie od kilku wybranych rodzajów ryzyka z zachowaniem możliwości skorzystania z dofinansowania z budżetu państwa do składek ubezpieczenia. Zgodnie z tym przepisem w przypadku przekroczenia przy wyborze 10 ryzyk stawki taryfowej ponad odpowiednio 9, 12 lub 15 proc., dopłaty będą pomniejszane proporcjonalnie do procentu ich podwyższenia.

 

W przypadku ubezpieczenia zwierząt gospodarskich dopłaty będą przysługiwały w wysokości do 65 proc. składki, jeśli zakład określi stawki taryfowe od łącznego ubezpieczenia zwierząt na poziomie nieprzekraczającym 0,5% proc. sumy ubezpieczenia.

 

W rozporządzeniu ws. wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2017 r. zostały one określone w wysokości: 65 proc. składki do 1 ha upraw rolnych i 65 proc. składki do 1 szt. zwierzęcia gospodarskiego.

 

Z przepisów Ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wynika obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia co najmniej 50 proc. powierzchni upraw rolnych przez rolnika, który uzyskał płatności bezpośrednie do gruntów rolnych, (tj. upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych) od zasiewu lub wysadzenia do zbioru, od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, grad, suszę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne.

 

Rolnik, który nie spełni obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego (tj. ubezpieczenia co najmniej 50 proc. powierzchni upraw), zobowiązany jest do wniesienia opłaty za niespełnienie tego obowiązku. Jej wysokość w każdym roku kalendarzowym stanowi równowartość w złotych 2 euro od 1 ha, ustaloną przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski według tabeli kursów nr 1 w roku kontroli. Opłata jest wnoszona na rzecz gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika. Powyższe sankcje nie mogą jednak być stosowane wobec rolników w przypadku, gdy nie zawrze on umowy ubezpieczenia obowiązkowego z powodu pisemnej odmowy przez co najmniej dwa zakłady ubezpieczeń, które zawarły z ministrem właściwym do spraw rolnictwa umowy w sprawie dopłat.

 

Na podstawie Ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich minister rolnictwa zawarł umowy z pięcioma zakładami ubezpieczeń:

  • Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,
  • Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie,
  • Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu,
  • Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie,
  • InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie.

 

krus.gov.pl/McD/Fot. pixabay.com

 


Polecane z kategorii Dopłaty
BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.