Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Marzena Deresz 26-09-2017 13:00:39

Klęski żywiołowe: Co daje ubezpieczenie?

grad

Tegoroczna aura szczególnie obfitowała w wydarzenia niekorzystne dla rolnictwa. Przymrozki, podtopienia, nawałnice i wichury spowodowały duże straty. Na jaką pomoc mogą liczyć rolnicy, którzy mają ochronę ubezpieczeniową? Czego mogą się spodziewać ci, którzy nie ubezpieczyli gospodarstwa?

Tegoroczna aura szczególnie obfitowała w wydarzenia niekorzystne dla rolnictwa. Przymrozki, podtopienia, nawałnice i wichury spowodowały duże straty. Na jaką pomoc mogą liczyć rolnicy, którzy mają ochronę ubezpieczeniową? Czego mogą się spodziewać ci, którzy nie ubezpieczyli gospodarstwa?

Przede wszystkim trzeba pamiętać, że rolnik, który uzyskał płatności bezpośrednie, jest zobowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia obowiązkowego upraw od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, suszę, grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne. Obowiązek ten uważa się za spełniony, jeżeli ochroną ubezpieczeniową objęte jest co najmniej 50% powierzchni upraw od co najmniej jednej z wyżej wymienionych klęsk.

Warto podkreślić, że rolnik, który ma ochronę ubezpieczeniową gospodarstwa w sytuacji klęsk i niekorzystnych zjawisk pogodowych może i powinien domagać się pokrycia szkód z tytułu posiadanej polisy ubezpieczenia.

Jednak często sama polisa nie wystarcza i z tego powodu udzielana jest dodatkowa pomoc. Rolnicy mogą skorzystać z pomocy realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz pomocy oferowanej przez ARiMR w ramach tzw. wsparcia krajowego. Na czym taka pomoc polega i czy w jej uzyskaniu pomoże polisa ubezpieczeniowa?

 

Wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach PROW 2014-2020 realizuje poddziałanie „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej". Wtedy zasady przyznawania wsparcia finansowego związane są z posiadaniem przez rolnika polis czy polisy ubezpieczenia (obowiązkowego lub dobrowolnego).

Zgodnie z przepisami pomoc przyznawana jest i wypłacana do wysokości limitu, który w okresie realizacji PROW 2014-2020 wynosi maksymalnie 300 tys. zł na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo. Co jest ważne:  wysokość wsparcia pomniejszona jest o kwotę odszkodowania uzyskanego z tytułu ubezpieczenia uszkodzonych lub zniszczonych składników gospodarstwa

 W przypadku wystąpienia niekorzystnych zdarzeń losowych poszkodowani producenci rolni, mogą ubiegać się m. in. o przyznanie wsparcia finansowego na odtworzenie plantacji chmielu, sadów, lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat. W sytuacji, gdy wnioskodawca nie zawarł umowy ubezpieczenia obowiązkowego upraw ważnej na dzień wystąpienia szkody kwotę pomocy na odtworzenie tego składnika gospodarstwa pomniejsza się o 50%

– podkreśla dla swiatrolnika.info ARiMR.

Ponadto, w ramach „Inwestycji odtwarzających potencjał produkcji rolnej" określana jest kolejność przysługiwania pomocy, z uwzględnieniem tzw. kryteriów wyboru operacji. Jedno z tych kryteriów przewiduje preferencje dla tych producentów rolnych, którzy na dzień wystąpienia szkody w gospodarstwie spełnili obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego upraw oraz  dodatkowo na ten dzień plantacje chmielu, sady, lub plantacje krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat były objęte zostały dobrowolnym ubezpieczeniem.

– dodaje Agencja.

 

Wsparcie krajowe

W sytuacji wystąpienia niekorzystnych zjawisk pogodowych jest także możliwość wsparcia udzielanego ze środków budżetu krajowego. W przypadku jednorazowej pomocy udzielanej przez ARiMR posiadanie przez producenta rolnego ubezpieczenia uprawnia go do otrzymania pomocy finansowej w pełnej wysokości.

 Jeżeli natomiast w dniu wystąpienia strat, co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, z wyłączeniem łąk i pastwisk, nie było ubezpieczonych od co najmniej jednej z klęsk żywiołowych, wówczas pomoc finansowa pomniejszana jest o 50%

– ostrzega Agencja restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Kredyt klęskowy

– Posiadanie przez rolnika stosownego ubezpieczenia (co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej) pozwala również na uzyskanie korzystnie oprocentowanego tzw. kredytu klęskowego na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej, który udzielany jest przez banki z nami współpracujące

– dodaje ARiMR.

Na czym polegają preferencyjne warunki w przypadku takiego kredytu? Polegają one na tym, że Agencja spłaca za rolnika część należnego bankowi oprocentowania. To, jaką cześć oprocentowania zapłaci ARiMR, zależy od tego czy rolnik posiada stosowne ubezpieczenie czy też nie.  

 

MD/fot.pixabay.com

Opublikował:
Author: Marzena Deresz
O Autorze
Ostatnio opublikowane artykuły tego autora

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.