Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Marzena Deresz | 04 lipca 2017

Kazimierz Dolny: Młodzi kontynuują tradycję muzykowania

Kazimierz Dolny: Młodzi kontynuują tradycję muzykowania

Tradycja ludowego śpiewu i muzykowania jest cenną i istotną częścią polskiego, niematerialnego dziedzictwa kulturowego, która to część nie może zostać zaprzepaszczona w nowych warunkach cywilizacyjnych.

 

 800 artystów ludowych z 15 województw uczestniczyło w 51 edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych, który odbył się w dniach 23 - 25 czerwca w Kazimierzu Dolnym. W tym roku swoje umiejętności artystyczne prezentowało 18 Kapel, 32 Zespoły Śpiewacze, 14 Instrumentalistów, 25 Solistów Śpiewaków, 10 wykonawców w kategorii folklor-kontynuacja oraz 22 grupy w konkursie „DUŻY - MAŁY”.

Jury pod przewodnictwem profesora Jana Adamowskiego oceniając dobór regionalnego repertuaru, cechy regionalnego stylu oraz poziom artystyczny, przyznało w tym roku 80 nagród na łączną kwotę 65 tysięcy złotych.

Wydając swój werdykt komisja konkursowa podkreśliła starania wykonawców o zachowanie w swoich prezentacjach autentycznego języka regionalnego oraz regionalnych strojów oraz niezwykle cennego archaicznego instrumentarium. Stwierdziła też większą dbałość wykonawców o stronę tekstową prezentowanych utworów, co pozwala uwydatnić zawarte w tekstach treściowe przesłania.

Jak podkreśla Jury, zainteresowanie pielęgnowaniem tradycyjnego śpiewu i muzykowania rośnie wśród młodego pokolenia. W roku bieżącym młodzi artyści licznie i aktywnie występowali we wszystkich kategoriach konkursowych. Kształtują oni nowy nurt Festiwalu nazywany tymczasowo jako „Folklor – kontynuacja”.

 

– Tradycja ludowego śpiewu i muzykowania jest cenną i istotną częścią polskiego, niematerialnego dziedzictwa kulturowego, która to część nie może zostać zaprzepaszczona w nowych warunkach cywilizacyjnych. Stanowi ona bowiem o tożsamości lokalnej, regionalnej i ogólnonarodowej. Komisja z pełnym przekonaniem stwierdza, że Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu dobrze służy realizacji postulatów zawartych w Konwencji UNESCO z 2003 roku o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Przypominamy, że Konwencja została ratyfikowana przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w grudniu 2010 roku i ustawowo przyjęta przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2011. Zatem instytucja, jaką jest Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych powinna zostać wpisana na „listę dobrych praktyk” przewidzianą przez tę Konwencję

 

– mówi Jan Adamowski .

Jury oceniając dobór regionalnego repertuaru, cechy regionalnego stylu oraz poziom artystyczny, przyznało następujące nagrody i wyróżnienia na łączną kwotę
65 tysięcy złotych, z czego:

- 52.000 zł ufundowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- 6.000 zł Burmistrz Miasta Kazimierz Dolny
- 5.000 zł Marszałek Województwa Lubelskiego
- 2.000 zł Instytut im. Oskara Kolberga w Poznaniu

W KATEGORII KAPEL


BASZTĘ - nagrodę główną w tej kategorii w wysokości 2500 zł przyznano Kapeli Czesława Kocemby z Łagowa, woj. łódzkie

Trzy równorzędne I nagrody po 1800 zł każda przyznano:

Kapeli Jakuba Rusieckiego z Rabki Zdroju, woj. małopolskie
Kapeli „Stacha” z Dzwoli, woj. lubelskie
Kapeli Henryka Gwiazdy z Ligęzowa, woj. mazowieckie

Pięć równorzędnych II nagród po 1300 zł otrzymują:

Kapela „Opocznianka” spod Opoczna, woj. łódzkie
Kapela „Tkacze” z Moszczenicy, woj. łódzkie
Kapela „Duchac” z Suchej Beskidzkiej, woj. małopolskie
Kapela Stanisława Kotkowskiego z Wolanowa, woj. mazowieckie
Kapela Dudziarska „Biskupianie” z Krobi, woj. wielkopolskie

Cztery równorzędne III nagrody w wysokości 1000 zł przyznano:

Kapeli „Żeńcy Wielkopolscy” z Nietążkowa, woj. wielkopolskie
Kapeli „Bobrowianie” z Rzeczycy, woj. łódzkie
W tym dwie nagrody ufundowane przez Instytut im. Oskara Kolberga dla:
Kapeli Ludowej z Kościana, woj. wielkopolskie
Kapeli „Zastawnych” z Brzostku, woj. podkarpackie

W KATEGORII ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH


BASZTĘ – nagrodę główną w wysokości 2500 zł przyznano Zespołowi Śpiewaczemu z Łukowej IV, woj. lubelskie

Dwie równorzędne I nagrody w wysokości 1500 zł otrzymują:
Grupa Śpiewacza Zespołu „Dolina Popradu” z Piwnicznej Zdroju, woj. małopolskie
Zespół Śpiewaczy „Jarzębina” z Zabłocia, woj. lubelskie


Cztery równorzędne II nagrody po 1100 zł dla:

Zespołu Śpiewaczego „Rominczanie” z Dubeninek, woj. warmińsko-mazurskie
Zespołu Śpiewaczego z Mroczek Małych, woj. mazowieckie
Męskiej Grupy Śpiewaczej „Ryki” z Ryk, woj. lubelskie
Grupy Śpiewaczej „Leszczynianie” z Istebnej, woj. śląskie


Cztery równorzędne III nagrody po 900 zł przyznano:

Zespołowi „Nadbużański Klon Zielony” z Zanowinia, woj. lubelskie
Grupie Śpiewaczej Kobiet „Kurpiowszczyzna” z Myszyńca, woj. mazowieckie
Zespołowi Śpiewaczemu „Rospuda” z Filipowa, woj. podlaskie
Zespołowi Śpiewaczemu „Gołcunecki” z Gałek, woj. mazowieckie

Sześć równorzędnych wyróżnień po 600 zł dla:
Zespołu Regionalnego „Lipsk” z Lipska nad Biebrzą, woj. podlaskie
Zespołu „Jarzębina” z Bukowej, woj. lubelskie
Zespołu Śpiewaczego z Modliborzyc, woj. lubelskie
Zespołu Obrzędo – Śpiewaczego z Mierzyc, woj. łódzkie
Zespołu Śpiewaczego „Ksinzonki” z Łowicza, woj. łódzkie
Zespołu Śpiewaczego „Mlądz” z Otwocka, woj. mazowieckie

W KATEGORII SOLISTÓW INSTRUMENTALISTÓW


BASZTĘ – nagrodę główną festiwalu w wysokości 1500 zł przyznano Andrzejowi Budzowi, instrumentaliście z Dębna Podhalańskiego, woj. małopolskie


I nagrodę w wysokości 1000 zł otrzymuje:
Zdzisław Marczuk, skrzypek z Zakalinek, woj. lubelskie


II nagroda w wysokości 800 zł dla:
Witolda Gierlickiego, cymbalisty z Tarnowca, woj. podkarpackie


Cztery równorzędne III nagrody w kwocie 600 zł otrzymują:

Tadeusz Sałbut, skrzypek ze Zwolenia, woj. mazowieckie
Szymon Tadla, cymbalista ze Szklar, woj. podkarpackie
Zenon Kaczyński, harmonista z Łysych, woj. mazowieckie
Eugeniusz Karbownik, skrzypek z Rykoszyna, woj. świętokrzyskie

Dwa równorzędne wyróżnienia po 400 zł dla:

Daniela Küblera, instrumentalisty z Igołomii, małopolskie

Władysława Obrzuta, harmonisty ze Stróż, woj. małopolskie


W KATEGORII SOLISTÓW ŚPIEWAKÓW


BASZTĘ – nagrodę główną festiwalu w wysokości 1000 zł przyznano Krystynie Hoduń z Rozkopaczewa, woj. lubelskie


I nagrodę w wysokości 700 zł dla:

Janiny Pydo z Goraja, woj. lubelskie


Trzy równorzędne II nagrody po 500 zł otrzymują:

Helena Napierała ze Starego Folwarku, woj. podlaskie
Leokadia Mucha z Zamchu, woj. lubelskie
Olga Burdyna z Żeliszowa, woj. dolnośląskie

Sześć równorzędnych III nagród po 300 zł dla:

Lecha Owczarka z Doruchowa, woj. wielkopolskie
Krystiana Barszczewskiego z Wólki Folwark, woj. podlaskie
Hanny Ksepki z Kuzi, woj. mazowieckie
Cecylii Łabno z Zalasowej, woj. małopolskie
Bogusławy Grzywy z Gałek, woj. mazowieckie
Oliwii Łuszczyńskiej z Krosnowic, dolnośląskie

Wyróżnienie w wysokości 200 zł dla Zofii Gajdy z Aleksandrowa Łódzkiego, woj. łódzkie

W KATEGORII FOLKLOR-KONTYNUACJA

Przyznano dwie nagrody I stopnia.

I nagrodę w wysokości 1200 zł otrzymuje Kapela Dorosza z Warszawy, woj. mazowieckie

I nagrodę w wysokości 600 zł otrzymuje Justyna Piernik, śpiewaczka z Warszawy, woj. mazowieckie

Trzy równorzędne II nagrody po 1000 zł otrzymują:

Kapela „Napięcie” z Łodzi, woj. łódzkie
Kapela „Pastuszkowe Granie” ze Szczurowej, woj. małopolskie
Zespół „Dobryna” z Białegostoku, woj. podlaskie

Również dwie równorzędne II nagrody po 500 zł otrzymują:
Adam Dragan, skrzypek z Kolbuszowej, woj. podkarpackie
Marta Benabderrahmane, śpiewaczka z Wyryk, woj. lubelskie

Dwie równorzędne III nagrody w wysokości 400 zł dla:

Emilii Babińskiej, śpiewaczki z Rostek, woj. warmińsko-mazurskie

Iwony Wylęgały, śpiewaczki z Opola, woj. opolskie

Również III nagrodę w wysokości 800 zł otrzymuje:

Kapela „Gołoborze” z Kamińska, woj. wielkopolskie

W KONKURSIE „DUŻY-MAŁY”


- w grupie instrumentalistów:

Pięć równorzędnych nagród I stopnia w wysokości 650 zł otrzymują:

Kapela Ludowa „Młode Kurasie” z Lubziny, woj. podkarpackie
Zdzisław Marczuk z Gabrielą Wowczeniuk z Małaszewicz, woj. lubelskie
Michał Umławski z uczniem z Krobi, woj. wielkopolskie
Jakub Karpuk z Jakubem Bukowskim z Ełku, woj. warm.-mazurskie
Zbigniew Butryn z uczniami z Janowa Lubelskiego, woj. lubelskie

Cztery równorzędne nagrody II stopnia w wysokości 500 zł dla:

Jana Kani z Karolem Sadłowskim z Turośli, woj. podlaskie
Jana Prządki z uczniami ze Zbąszynia, woj. wielkopolskie
Wojciecha i Maćka Kubasiak z Suchej Beskidzkieej, woj. małopolskie
Katarzyny Marach z uczniami z Nietążkowa, wielkopolskie

Trzy równorzędne nagrody III stopnia w wysokości 350 zł otrzymują:

Krzysztof Kuśnierek z kapelą „Sokoły” z Kościana, woj. wielkopolskie
Jan Kania z Adamem Sadłowskim z Turośli, woj. podlaskie
Adam Knobel z uczniami z Nietążkowa, woj. wielkopolskie

- w grupie śpiewaków:

Trzy nagrody I stopnia po 500 zł otrzymują:

Marcin Lićwinko z Dominikiem Bołtralikiem z Gruszek, woj. podlaskie
Młodzieżowy Zespół Śpiewaczy „Jarka” z Kowal Oleckich, woj. warm.-mazurskie
Zofia Sulikowska z zespołem „Promyki” z Wojsławic, woj. lubelskie

Pięć nagród II stopnia po 400 zł dla:

Piotra i Jakuba Ostrowskich z Bukowej, woj. lubelskie
Witolda Kuczyńskiego z uczniem z Czarni, woj. mazowieckie
Wandy Majtyki z Dziecięcym Zespołem Obrzędowym z Ożarowa, woj. łódzkie
Stanisława Madanowskiego z uczennicą z Łowicza, woj. łódzkie
Heleny Kibitlewskiej z Anną Zadykowicz z Filipowa, woj. podlaskie

Dwie nagrody III stopnia po 300 zł otrzymują:
Wojciech Wittke z wnukiem Hubertem z Dąbrówki Wlkp., woj. lubuskie
Feliksa Cierlik z Marianem Pukackim z Rząsin, woj. dolnośląskie

Jury tegorocznego Festiwalu przyznało także dwie nagrody specjalne w formie jubileuszowych albumów, które otrzymują: Tadeusz Jedynak – wieloletni uczestnik i laureat Festiwalu oraz Kapela „Gorcanie” z Niedźwiedzia za dbałość o tradycje folklorystyczne własnego subregionu z zachętą do dalszych poszukiwań.

 

Maks Weber/ fot. pixabay.com

Opublikował:
Author: Marzena Deresz
O Autorze
Ostatnio opublikowane artykuły tego autora

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.