Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Sebastian Wroniewski 2021-04-28 08:00:00

Kary dla kół łowieckich za niewykonanie odstrzału sanitarnego

Kary dla kół łowieckich

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego poinformował na swojej stronie internetowej jakie kary dla kół łowieckich będą wymierzane przez organy Inspekcji Weterynaryjnej za niewykonanie odstrzału sanitarnego w dzierżawionych obwodach łowieckich w ilości wynikającej z wydawanych przez wojewodów rozporządzeń ustalających dla poszczególnych obwodów ilości dzików do odstrzału sanitarnego.

Kary dla kół łowieckich według Inspekcji Weterynaryjnej mają być dotkliwe finansowo

Ustalenie właściwej wykładni prawnej w tym zakresie jest niezwykle ważne. Zdaniem wielkopolskiego samorządu rolniczego, w obliczu znacznego zwiększenia odstrzału sanitarnego w Wielkopolsce w tym łowieckim sezonie gospodarczym, przyjęta interpretacja Inspekcji Weterynaryjnej może skutkować, że kary dla kół łowieckich będą wysokie. A jak wiadomo większość dzierżawców obwodów łowieckich boryka się z problemami związanymi między innymi z bardzo niskimi cenami skupu dziczyzny, brakiem przychodów z polowań komercyjnych oraz koniecznością wypłat coraz wyższych odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną w płodach i uprawach rolnych.

Wielkopolska Izba Rolnicza wystąpiła do Głównego Lekarza Weterynarii wspierając Koła Łowieckie i Zarządy Okręgowe PZŁ z terenu wielkopolski. W piśmie wskazywano na współpracę i zrozumienie wzajemnych problemów, pomimo odmiennych często interesów, gdyż do naszych wspólnych, priorytetowych działań należy walka z Afrykańskim Pomorem Świń. W dokumencie tym podnoszono wyżej wymienione kwestie związane z dochodami i stratami kół, a także dostępność chłodni, czy też utylizacji tusz pozyskanych dzików.

Jak informuje Polski Związek Łowiecki decyzja Inspekcji Weterynaryjnej dotyczącej kary dla kół łowieckich, opiera się na tezie stanowiącej, iż „kto, wbrew wydanym w celu zwalczania choroby zakaźnej zwierząt lub zapobiegania takiej chorobie nakazom, zakazom lub ograniczeniom, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 8 i art. 46 ust. 3 pkt 8 powołanej ustawy, będąc dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego, nie prowadzi odstrzału sanitarnego zwierząt wolno żyjących (dzikich) na określonym obszarze, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,25 do 1,3 kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.”

Czytaj też: Mięso we Francji będzie musiało być szczegółowo oznaczane

Kary dla kół łowieckich – Zarząd Główny PZŁ uważa, że przedawniona interpretacja jest błędna

Zdaniem Zarządu Głównego przedawniona interpretacja przepisówKary dla kol lowieckich 02 jest błędna. Zgodnie z uzyskaną analizą prawną wydanych przez powiatowych i wojewódzkich lekarzy weterynarii „przepis ten, jako sankcyjny, wymaga precyzyjnej wykładni znamiona „nie prowadzi”. W ocenie prawnej Zarządu Głównego nie prowadzenie odstrzału oznacza takie zaniechanie prawnego obowiązku, które polega albo na niewykonywaniu odstrzału sanitarnego w ogóle, albo też na niewykonywaniu go w sposób należyty. Znamieniem czynu z art. 85aa ust. 1 pkt 18 powołanej ustawy nie jest natomiast nieosiągnięcie ustalonych przez organy administracji ilości zwierząt przeznaczonych do odstrzału sanitarnego. Tym samym niewykonanie odstrzału dzików w ilości wskazanej w rozporządzeniu wojewody dla danego obwodu łowieckiego we wskazanym przez wojewodę terminie nie jest równoznaczne z niewykonywaniem odstrzału w rozumieniu powołanego przepisu.”

Zarząd Główny stoi na stanowisku, że organy Inspekcji Weterynaryjnej nim nałożą kary dla kół łowieckich, wpierw winny wykazać, i przede wszystkim udowodnić, że odstrzał nie był prowadzony bądź też prowadzony był nienależycie. Samo nieosiągnięcie narzuconych limitów odstrzału nie stanowi domniemania nieprowadzenia bądź nienależytego prowadzenia odstrzałów. Takie domniemanie nie wynika bowiem ani z treści przepisu, ani też nie ma charakteru domniemania faktycznego.

W informacji wskazano, że Inspekcja powinna każdorazowo ustalić działania podejmowane przez dzierżawcę, w tym ilości wyjść myśliwych w łowisko w celu realizacji odstrzału sanitarnego, dane o ilości dzików wynikające z inwentaryzacji oraz planów łowieckich, a także dane o ilości i wymiarze szkód łowieckich za okres objęty odstrzałem sanitarnym, jak dane za okresy wcześniejsze. Analiza tych danych doprowadzi do informacji czy na terenie danego obwodu dziki w ogóle bytują na stałe czy też migrują do obwodów sąsiednich oraz pozwolą na ocenę rzeczywistej ilości dzików w obwodzie.

PZŁ wskazuje również, że „przeprowadzenie powyższych ustaleń obciąża organy Inspekcji. Obliguje je do tego szereg przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, w tym m.in. art. 7 i 77 § 1 k.p.a. nakazujący organom administracji dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy i przeprowadzenie wszystkich niezbędnych dowodów, art. 80 k.p.a. nakazujący rzetelną ocenę zebranych w sprawie dowodów, a także art. 81a k.p.a. nakazujący rozstrzyganie na korzyść dzierżawców obwodów łowieckich wszystkich wątpliwości co do realnej możliwości wykonania odstrzału danej ilości dzików w narzuconym przez organy administracji terminie.”

W przypadku wszczęcia postępowania przez powiatowego lekarza weterynarii w tej sprawie, Zarząd Główny PZŁ zaleca złożenie wniosku o przeprowadzenie dowodów wraz z niezbędną dokumentacją, jak na przykład książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, czy coroczne inwentaryzacje oraz pisemne wyjaśnienia zarządu koła. Jeżeli jednak mimo złożonych dowodów lekarz weterynarii wyda decyzję o nałożeniu kary dla kół łowieckich za nieosiągnięcie ilości dzików przewidzianych do ostrzału, PZŁ sugeruje odwołanie się do wojewódzkiego lekarza weterynarii, zaś później w razie niekorzystnego dla koła rozpatrzenia odwołania należy złożyć skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

wir.org.pl/fot.Pixabay

Opublikował:
Sebastian Wroniewski
Author: Sebastian Wroniewski
O Autorze
Wychowany w małym mieście nieopodal Warszawy. Od dziecka pasjonat natury i rolnictwa. Po kilkuletniej przygodzie z dużym miastem powrócił w rodzinne strony, by oddać się pisaniu na bliskie mu tematy. W wolnych chwilach podróżuje po Polsce i świecie.
wiecej
Ostatnio opublikowane artykuły tego autora

swiatrolnika.info logo swiatrolnika.info

ZNAJDŹ NAS W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Dołącz do rolniczej społeczności Świata Rolnika

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.