Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Świat Rolnika 2017-01-04 14:24:29

Instytucje pracujące na rzecz rolnika. Czeka nas wielka konsolidacja?

Instytucje pracujące na rzecz rolnika. Czeka nas wielka konsolidacja?

Mniej biurokracji i większą przejrzystość w działaniach rządowych instytucji pracujących na rzecz rolnika i obszarów wiejskich – to cel do osiągnięcia postawiony na ten rok przez ministerstwo rolnictwa.

 

Jednym z najważniejszych planowanych na 2017 roku kroków, które mają pomóc zrealizować postawiony cel, jest konsolidacja administracji rolnej i systemu urzędowej kontroli żywności. Resort rolnictwa planuje utworzenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w miejsce likwidowanych Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości Rolnych oraz przejęcie przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań płatniczych dotychczas wykonywanych przez ARR. ARiMR ma łączyć wszystkie zadania agencji płatnicze.

 

Zmiany organizacyjne mają zoptymalizować funkcjonowania administracji rolnej oraz wpływać na lepsze wykorzystanie zasobów oraz poprawę współpracy i przepływu informacji. Dzięki tej konsolidacji zmniejszone zostaną  koszty funkcjonowania agencji rolnych, nastąpi poprawa efektywności i jakości obsługi podmiotów będących beneficjentami, zwłaszcza rolników .

 

Resort rolnictwa planuje również reformę systemu urzędowej kontroli żywności . Obecnie w Polsce nadzór nad żywnością podzielony jest pomiędzy pięć instytucji kontrolnych podległych trzem organom naczelnym. Praktyka pokazuje, że powoduje to np. trudności z ustaleniem organu odpowiedzialnego za urzędowe kontrole.

 

Powołanie jednej jednostki organizacyjnej obejmującej całokształt zagadnień związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem żywności pozwoli objąć w jednej Inspekcji cały łańcuch produkcji i obrotu żywnością, zapewni lepszą organizację pracy, optymalne wykorzystanie bazy laboratoryjnej, specjalistycznego sprzętu dotychczasowych Inspekcji, a także ich zasobów kadrowych i majątkowych. Ponadto wyeliminuje przypadki dotyczące dublowania się lub nakładania kompetencji w niektórych obszarach objętych nadzorem. Jednocześnie nastąpi zintegrowanie procesów, które obecnie są rozczłonkowane i rozproszone w wielu instytucjach. Pozwoli to skuteczniej wyeliminować z obrotu produkty zafałszowane, czyli takie które nie spełniają jakości handlowej i wyeliminuje obszary, w których występują trudności z ustaleniem organu odpowiedzialnego za urzędowe kontrole.

 

Ministerstwo rolnictwa zaznacza, że jest to jedyne rozwiązanie pozwalające na poprawę przyjętego w Polsce modelu nadzoru nad uczestnikami łańcucha żywnościowego, przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców i wydajniejszym wykorzystaniu środków finansowych przeznaczonych na pracę inspekcji. Dlatego działające obecnie inspekcje zostaną zintegrowane i połączone w jedną Państwową Inspekcję Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii.

 

Konsolidacja będzie się opierać na zasadzie równoprawności zadań, kompetencji oraz pracowników tworzących nową inspekcję. Kapitał ludzki dotychczasowych. Zakłada się, że konsolidacji będą podlegać w całości Inspekcja Weterynaryjna, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych, a także Państwowa Inspekcja Sanitarna i Inspekcja Handlowa w części, w jakiej sprawują nadzór nad bezpieczeństwem żywności. Nadzór nad inspekcją będzie sprawował minister właściwy do spraw rolnictwa, podobnie jak ma to miejsce w około 1/3 państw członkowskich Unii Europejskiej.

 

MRiRW/Maks WeberFot. pixabay.com


Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.