Talk icon

Informacje

23-08-2022

Autor: Emilia Gromczak

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze. Został tydzień na złożenie wniosku

zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

O zwrot akcyzy za paliwo rolnicze można ubiegać się jeszcze przez tydzień. Urzędy gmin lub miast przyjmują wnioski do 31 sierpnia.

Do 31 sierpnia br. rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego w urzedach gmin lub miast. Należty przygotować potrzebne dokumenty m.in. faktury VAT, potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022 r., a w przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego przez posiadaczy bydła załącznik powinna stanowić informacja o dużych jednostkach przeliczeniowych (DJP) bydła z ubiegłego roku.

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w 2022 r.

Jeszcze tylko przez tydzień rolnicy mogą ubiegać się o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze. Wnioski przyjmują właściwe miejscowo urzędy gmin lub miast.

Wsparcie jest obliczane w dwóch etapach. W pierwszym etapie liczony jest iloczyn kwoty 110 zł oraz liczby hektarów użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego. Z kolei w drugim etapie obliczany jest iloczyn kwoty 40 zł oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP) posiadanych przez rolnika w 2021 roku. Suma obu tych kwot stanowi limit pomocy.

zwrot akcyzy za paliwo rolnicze sierpień

Potrzebne dokumenty 

Aby uzyskać zwrot akcyzy do końca sierpnia należy złożyć wniosek do urzedu gminy lub miasta. Do wniosku nalezy dołączyć konieczne dokumenty. Są to faktury VAT, potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022 r., a w przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego przez posiadaczy bydła załącznik powinna stanowić informacja o dużych jednostkach przeliczeniowych (DJP) bydła z ubiegłego roku.

Powyższe dane rolnik może otrzymać w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwym ze względu na siedzibę stada. W tym celu wystarczy złożyć Wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Sprawdź: Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze. Wnioski tylko do końca sierpnia

solidarnoscri.pl/fot.pixabay.com

swiatrolnika.info 2023