Talk icon

Informacje

25-05-2022

Autor: Emilia Gromczak

Zielony Ład to widmo mniejszej podaży produktów rolnych i drożyzny

Europejski Zielony Ład

Europejski Zielony Ład niesie za sobą wiele negatywnych skutków m.in. spadek wydajności produkcji rolnej czy też mniejsza podaż żywności.

W ramach ambitnych celów Zielonego Ładu możemy spodziewać się kilkunastoprocentowego spadku wydajności produkcji rolnej, mniejszej podaży płodów rolnych i żywności, wzrostu cen, zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego UE, a konsekwencji – również świata. Będzie to efektem zmniejszonego eksportu z UE.

Zielony Ład niesie za sobą wiele negatywnych konsekwencji 

Przypominamy, że na Europejski Zielony Ład składają się dwie strategie „Od pola do stołu” oraz „Bioróżnorodność”, obejmujące następujące cele ilościowe: redukcja środków ochrony roślin o 50%, redukcja stosowania nawozów mineralnych o 20%, przeznaczenie co najmniej 10% gruntów ornych na cele pro środowiskowe (elementy krajobrazu rolniczego). Europejski Zielony Ład to również przeznaczenie 25% gruntów rolnych pod uprawy ekologiczne, zmniejszenie zużycia antybiotyków w hodowli zwierząt o 50% oraz osiągnięcie zerowej emisji gazów cieplarnianych netto do 2050 r. POLPIG powołując się na raporty światowych ekspertów, wskazuje, że  nieprzemyślane i niedostosowane do realiów europejskiego rolnictwa wdrożenie EZŁ będzie prawdopodobnie skutkować nawet kilkunastoprocentowym spadkiem wydajności produkcji rolnej, a tym samym mniejszą podażą płodów rolnych i żywności, znaczącym wzrostem ich cen i zagrożeniem dla bezpieczeństwa żywnościowego UE, a konsekwencji – również dla świata, z powodu zmniejszonego eksportu z UE. Zagrożenia dla bezpieczeństwa żywnościowego opisywane w wymienionych raportach dzisiaj – w warunkach agresji Rosji na Ukrainę – nabierają zdecydowanie większego rozmiaru.

zielony ład KE

Nowe absurdalne pomysły KE

Grzegorz Brodziak, wiceprezes Związku Pracodawców i Producentów trzody Chlewnej Polpig wskazuje, że pomysł KE dot. uznania gospodarstwa powyżej 150 DJP2 za obiekt przemysłowy będzie wiązał się z kosztownymi obciążeniami, co przełoży się na ceny żywności. Ponadto absurdalnym wydaje się pomysł tzw. Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej End The Slaughter Age (Świat bez rzeźni), która została właśnie zarejestrowana przez Komisję Europejską i która przewiduje całkowity zakaz hodowli zwierząt na potrzeby człowieka.

Sprawdź też: Przeworska: Eksperci potwierdzają, że Zielony Ład nie będzie dobry dla rolników

polpig.pl/fot.pixabay.com

swiatrolnika.info 2023