Talk icon

Informacje

08-12-2020

Autor: Adam Szewczyk

Zielony Ład bez kompromisu? Rozmowy z Timmermansem nic nie dały?

Zielony Ład

Dialog będzie kontynuowany, ale do zbliżenia stanowisk na pewno nie doszło. To, zdaniem Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, wnioski ze spotkania z unijnym komisarze Fransem Timmermansem odpowiedzialnym w Brukseli za wprowadzenie Zielonego Ładu. Zielony Ład zmieni obraz europejskiego rolnictwa i stanowi niemałe zagrożenie dla stabilności sektora.

Zielony Ład tematem spotkania

Do spotkania doszło na prośbę organizacji rolniczych skupionych w Copa-Cogeca, które są coraz bardziej zaniepokojone planami Komisji Europejskiej dotyczącymi wprowadzenia Zielonego Ładu w rolnictwie. Copa-Cogeca uważa, że zgodnie z zasadami dobrego stanowienia prawa należy przeprowadzić wstępną ocenę skutków wprowadzenia strategii „Od pola do stołu” oraz strategii „Bioróżnorodności” na europejskie rolnictwo.

Tymczasem takiego dokumentu wciąż nie ma. Są za to badania amerykańskiego Departament Rolnictwa, w którym wskazano na katastrofalne skutki wprowadzenia Zielonego Ładu dla europejskiego rolnictwa (spadek produkcji oraz opłacalności). Zaniepokojenie unijnych rolników budzi również fakt, że chociaż negocjacje trójstronne (trilog) w sprawie reformy Wspólnej Polityki Rolnej dopiero co się zaczęły, to komisarz Frans Timmermans już grozi, że wycofa reformę, jeżeli rozmowy pójdą nie po jego myśli.

Czytaj także: Grypa ptaków znów zaatakowała! Jest ognisko w miejscowości Kiełpiny!

Zielony Ład – nie ma ucieczki

Podczas spotkanie z Copa-Cogeca Frans Timmermans powiedział, że przed Zielonym Ładem nie ma ucieczki. Tego oczekują bowiem konsumenci, którzy chcą kupować produkty, które zostały wytworzone w sposób neutralny dla klimatu. Dlatego nie ma odwrotu od polityki, która zakłada redukcję w stosowaniu nawozów i pestycydów oraz w sposobie podejścia do dobrostanu zwierząt.zielony lad minister wos 2

Jego zdaniem wszystkie państwa członkowskie UE są za tym, aby do 2050 r. osiągnąć neutralność klimatyczną i jest to wyzwanie dla sektora transportowego, budowalnego, ale także dla rolnictwa. Frans Timmermans zapewnił, że Unia Europejska w odpowiednio wysoki sposób dofinansuje eko-programy, dzięki, którym rolnictwo przejdzie na zrównoważony model produkcji, a rolnicy na tym nie stracą. Nie wskazał jednak skąd te dodatkowe pieniądze miałyby pochodzić. Zaprzeczył także, aby zamierzał wycofywać obecnie negocjowaną reformę Wspólnej Polityki Rolnej.

Wciąż nie wiadomo, co przyniesie Zielony Ład

Timmermans przyznał, że nie została jeszcze przez Komisję Europejską opracowana analiza jakie skutki będzie miało wprowadzenie Zielonego Ładu w rolnictwie. Odniósł się także do raportu przygotowanego przez amerykański Departament Rolnictwa. Jego zdaniem jest on oparty na założeniu stosowania w rolnictwie obecnych technologii. Tymczasem Europa musi stworzyć nowe, bardziej pro-ekologiczne, ale wydajne technologie. Niezbędne jest także inwestowanie w uprawy pochłaniające CO2 (carbon farming) oraz w sadzenie lasów.

Dobrze, że do takiego spotkania doszło, bo dialog w tych sprawach jest konieczny, ale nie mogę powiedzieć, że doszło do zbliżenia stanowisk. Niezbędne jest dalsze tłumaczenie komisarzowi Timmermansowi na czym polegają nasze wątpliwości wobec zielonej architektury Wspólnej Polityki Rolnej – powiedział po spotkaniu Marian Sikora przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Obie strony zgodziły się na zakończenie spotkania, że konieczne są kolejne, aby kontynuować wymianę argumentów.

FBZPR/fot. pixabay

swiatrolnika.info 2023