O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

22-05-2022

Autor: Mateusz Chrząszcz

Zezwolenia na pracę dla cudzoziemców w 2021 roku. Sprawdź liczby

Zezwolenia na pracę

Według GUS, zezwolenia na pracę dla cudzoziemców urosły w 2021 roku urosły o 24 proc. w porównaniu z 2020 rokiem.  Łącznie to ponad 500 tyś zezwoleń.

W 2021 r. w Polsce wydano 504,2 tys. zezwoleń na pracę cudzoziemców. Było to o 24 proc. więcej niż w 2020 r. oraz blisko 8-krotnie więcej niż w 2015 r. Pod względem liczby był to wzrost więcej o 97,7 tys. niż w 2020 r. oraz o 438,4 tys. więcej w porównaniu z 2015 r. Nadal najczęściej wydawane one były obywatelom Ukrainy – podał Główny Urząd Statystyczny

Nowe statystyki GUS

„Zezwolenia na pracę dla cudzoziemców zostały wydane w liczbie większej niż w roku poprzednim. Podobna sytuacja miała miejsce w latach 2015–2019, kiedy to obserwowano w Polsce systematyczny wzrost liczby wydawanych zezwoleń. Wyjątek stanowił 2020 r. w którym obserwowany był roczny spadek liczby wydanych zezwoleń na pracę do czego mogła przyczynić się pandemia COVID-19” – stwierdzono w komunikacie GUS.

Jak wskazał GUS, względem 2020 r. w 13 województwach nastąpił wzrost liczby wydanych zezwoleń na pracę cudzoziemców, natomiast w województwach: pomorskim, warmińsko–mazurskim i zachodniopomorskim obserwowano spadek ich liczby.

Zezwolenia na pracę

Zezwolenia na pracę wg GUS

Zezwolenia na pracę zaliczyły największy wzrost w stosunku do 2020 r. w województwie podlaskim (o 74,3 proc.), natomiast największy spadek obserwowano w województwie zachodniopomorskim (o 18,6 proc.).

W analizowanym roku najwięcej zezwoleń na pracę cudzoziemców wydano w województwie mazowieckim. Udział zezwoleń wydawanych w tym województwie w ogólnej liczbie wydawanych zezwoleń w kraju wyniósł 20,8 proc. – było to więcej o 4,0 p. proc. w stosunku do ubiegłego roku, ale o 28,6 p. proc. mniej w porównaniu z 2015 r.

Czytaj również: Pracownicy sezonowi na Mazowszu poszukiwani na już

PAP/fot.pixabay

swiatrolnika.info 2023