Talk icon

Informacje

15-07-2021

Autor: Polska Agencja Prasowa

Zbiory zbóż na świecie będą wysokie

Zbiory zbóż

Prognozy światowych zbiorów zbóż wskazują, że sezon 2021/2022 może być najlepszy od czterech lat. Zbiory zbóż mogą osiągnąć rekordowy poziom 2 mld 289 mln ton, tj. o 4 proc. wyższy niż w poprzednim sezonie – informuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Największy wzrost produkcji przewiduje się na Ukrainie, a najbardziej znaczący spadek – w Australii.

Wysokie zbiory zbóż

Jak informuje Wydział Analiz Rynkowych Biura Analiz i Strategii KOWR, w lipcu 2021 r. Departament Rolnictwa USA (USDA) przedstawił prognozę globalnych zbiorów zbóż na sezon 2021/2022. Światowe zbiory zbóż (bez ryżu) w sezonie 2021/2022 mogą ukształtować się na rekordowym poziomie 2 289 mln ton (o blisko 4 proc. wyższym niż w sezonie 2020/2021). Globalna produkcja pszenicy prawdopodobnie wzrośnie o 2 proc., do 792 mln ton, dzięki dobrym zbiorom tego zboża głównie na Ukrainie, w Argentynie i UE-27.

Zbiory zbóż paszowych

Zbiory zbóż paszowych przewidywane są na poziomie blisko 1 497 mln ton, o niecałe 5 proc. wyższym niż w poprzednim sezonie, w tym kukurydzy, jako najważniejszego zboża paszowego – 1 190 mln ton, o ponad 5 proc. wyższym. Zbiory kukurydzy wzrosną przede wszystkim u największych producentów i eksporterów, m.in.: w USA, Brazylii, na Ukrainie i w Federacji Rosyjskiej.zniwa 2020 dobre

Według amerykańskich prognoz, w tym sezonie zapowiadają się dobre zbiory zbóż w krajach WNP, mogą one wynieść niecałe 246 mln ton i być o 5 proc. wyższe od bardzo dobrych zbiorów w sezonie 2020/2021. Wzrost zbiorów pszenicy w porównaniu z ubiegłym sezonem określono na 2 proc., do 142,1 mln ton, a zbóż paszowych – o 9 proc. do 103,5 mln ton.

Dobre zbiory zbóż w Rosji i UE

Bardzo dobre zbiory zbóż prognozowane są w Federacji Rosyjskiej (zbliżone do notowanych przed rokiem, 127 mln ton) i na Ukrainie (wzrost o 20 proc., do 78 mln ton). Kraje te będą poważnym konkurentem dla UE w eksporcie zbóż na tradycyjne rynki zbytu.

Dobrze zapowiadają się też zbiory zbóż w Unii Europejskiej (UE-27) w sezonie 2021/2022 mogą się ukształtować na poziomie blisko 293 mln ton, o 5 proc. wyższym niż w poprzednim sezonie. Zbiory pszenicy w UE w odniesieniu do poprzedniego sezonu mogą być wyższe o 10 proc. i wynieść 138 mln ton, a zbiory zbóż paszowych mogą być na poziomie 155 mln ton (wzrost o 1 proc.).

Czytaj także: Zbiory jęczmienia w Europie będą w tym roku dużo mniejsze

Zbiory zbóż w USA

Amerykańscy analitycy wskazują, że rekordowe wyniki produkcji zbóż na świecie powodują, że w tym roku gospodarczym również globalny eksport będzie większy niż w latach poprzednich. Wiąże się to przede wszystkim ze zwiększonym popytem importowym ze strony krajów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu oraz niektórych krajów azjatyckich.

USDA przewiduje, że w sezonie 2021/2022 największym eksporterem pszenicy pozostanie Federacja Rosyjska (około 40 mln ton). Na drugim miejscu plasuje się UE (około 34 mln ton), a kolejne miejsca zajmą Stany Zjednoczone (24,5 mln ton), Kanada (23 mln ton) i Australia (22 mln ton).

W handlu światowym drugim zbożem, co do wolumenu, jest kukurydza. Największym eksporterem kukurydzy w sezonie 2021/2022 pozostaną Stany Zjednoczone (63 mln ton). Znacznymi eksporterami mogą być także Argentyna (38 mln ton), Brazylia (37 mln ton) i Ukraina (30,5 mln ton). W przypadku jęczmienia czołowym eksporterem jest UE, która w sezonie 2021/2022 może wywieźć 7 mln ton tego zboża.

swiatrolnika.info 2023