Talk icon

Informacje

19-07-2022

Autor: Emilia Gromczak

Zasiłek węglowy dla Polaków. Jednorazowa pomoc wyniesie 3 tys. zł

zasiłek węglowy

Rząd ma zamiar wprowadzić zasiłek węglowy. Będzie przysługiwał gospodarstwom, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest piec na węgiel.

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazała się informacja na temat projektu ustawy o dodatku węglowym. Jak poinformowano, projekt zakłada wprowadzenie jednorazowego dodatku węglowego w wysokości 3 tys. zł. Dodatek przysługiwać będzie gospodarstwu domowemu, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest m.in. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzew.

Zasiłek węglowy dla Polaków

Jak wynika z projektu zamieszczonego w poniedziałek wieczorem w wykazie prac legislacyjnych, rząd chce wprowadzić jednorazowy zasiłek węglowy w wysokości 3 tys. zł.  Dodatek przysługiwać będzie gospodarstwu domowemu, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Podkreślono, że projektowana regulacja ma na celu zapewnienie wsparcia dla dużej grupy gospodarstw domowych w Polsce, w tym również gospodarstw najuboższych energetycznie, w pokryciu części kosztów wynikających ze wzrostu cen na rynku energii, w tym kosztów opału.

Według projektodawców proponowane wsparcie finansowe, czyli zasiłek węglowy wspomoże budżety domowe oraz zwiększy poczucie bezpieczeństwa energetycznego i socjalnego.

"Tym samym przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków sytuacji międzynarodowej na te z gospodarstw domowych, dla których główne źródło ciepła zasilane jest węglem lub paliwami węglopochodnymi"  dodano.

zasiłek węglowy Polska

Warunek uzyskania pieniędzy

Aby uzyskać zasiłek węglowy, należy być w posiadaniu wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Zgodnie z projektem, termin na składanie wniosków o wypłatę tego dodatku upływa 30 listopada 2022 r., a gmina ma maksymalnie miesiąc na wypłatę przyznanego dodatku. Dodano, że wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego zostanie określony w rozporządzeniu. Wyjaśniono, że takie rozwiązanie ma na celu odciążenie gmin oraz ujednolicenie formularza.

Dodatkową regulacją mającą na celu ułatwienie realizacji wypłat gminom jest przyznawanie dodatku za "pomocą informacji, bez konieczności wydawania decyzji administracyjnej".

Jak wskazano, informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Dzięki tej klauzuli organy posiadają uprawnienie do podjęcia odpowiednich czynności w przypadku próby wyłudzenia świadczenia.

"Z uwagi na fakt, że zasiłek węglowy ma za zadanie wsparcie gospodarstw domowych w związku z koniecznością zakupu węgla w sytuacji rosnących jego cen, nie jest zaś dochodem członków tych gospodarstw, projekt przewiduje przepisy zwalniające to świadczenie od podatku dochodowego od osób fizycznych, wyłączające je spod egzekucji, czy skutkujące nieuwzględnianiem go przy obliczaniu wysokości osiągniętego dochodu"  podano w wykazie.

Czytaj również: ARP: W kwietniu węgiel o ponad 26 proc. droższy niż w marcu

fot.pixabay.com

swiatrolnika.info 2022