Talk icon

Informacje

23-08-2022

Autor: Jacek Podgórski

Zaliczki na poczet płatności bezpośrednich za 2022 r. na poziomie 70 proc.

Zaliczki na poczet płatności bezpośrednich

W poniedziałek na stronie RCL opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie zaliczki na poczet płatności bezpośrednich dla rolników za 2022 roku.

Projekt zakłada wzrost wysokości zaliczki z 50 do 70 proc. Przekazany w poniedziałek do konsultacji projekt rozporządzenia MRiRW ws. w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich dla rolników za 2022 r. przewiduje, że rolnikowi, który w 2022 r. złożył wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, wypłaca się zaliczki na poczet płatności bezpośrednich w wysokości stanowiącej iloczyn 70 proc. stawki danej płatności bezpośredniej (...).

Zaliczki na poczet płatności bezpośrednich – są zmiany

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, w 2022 r., ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19, rosyjską inwazją na Ukrainę, a także w związku z wystąpieniem suszy, znaczna część gospodarstw rolnych w Polsce doświadcza trudności finansowych i problemów z płynnością finansową, które w istotny sposób wpływają na pogorszenie zdolności gospodarstw do realizacji zobowiązań. Okoliczności te stanowią przesłankę do wypłaty zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2022 r. – podkreślono.

Dodano, że ramy dla terminu wypłaty zaliczek oraz ich dopuszczalnej procentowej wielkości określają przepisy Unii Europejskiej. "Zgodnie z art. 75 ust. 1 akapit trzeci lit. a rozporządzenia nr 1306/2013 państwa członkowskie mogą, przed dniem 1 grudnia, ale nie przed dniem 16 października, wypłacać zaliczki w wysokości do 50 proc. w przypadku płatności bezpośrednich" – podano.

Podkreślono, że opracowanie projektu rozporządzenia związane jest z wydaniem rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/1352 z dnia 3 sierpnia 2022 r. ustanawiającego, odnośnie do roku 2022, odstępstwo od art. 75 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia (...), które stanowi, że w odniesieniu do roku składania wniosków 2022 państwa członkowskie mogą wypłacać zaliczki na poczet płatności bezpośrednich w wysokości do 70 proc. 

Zaliczki na poczet płatności bezpośrednich

Czytaj także: PZPRZ apeluje do Kowalczyka o wyższe dopłaty do materiału siewnego

PAP/fot pixabay

swiatrolnika.info 2023