Talk icon

Informacje

06-07-2022

Autor: Magdalena Podgórska

Zalesianie z dużym dofinansowaniem. Weź pieniądze z ARiMR

zalesianie

Trwa przyjmowanie wniosków o wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych finansowane z budżetu PROW 2014-2020 – informuje ARiMR. 

„W tym roku można ubiegać się również o dofinansowanie na tworzenie zadrzewień śródpolnych. Wnioski o wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych można składać do 1 sierpnia 2022 r. Dokumenty przyjmują biura powiatowe Agencji właściwe ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę ubiegającego się o dofinansowanie. Można je składać osobiście, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową, a także składać przy użyciu aplikacji eWniosekPlus. Tegoroczny nabór rozpoczął się 1 czerwca. Dotychczas złożono 30 wniosków” – informuje ARiMR w swoim komunikacie. 

Kto może otrzymać pieniądze na zalesianie?

„O refundację kosztów poniesionych na zalesienie gruntów słabej jakości czy na utworzenie zadrzewień śródpolnych mogą wystąpić rolnicy (osoby fizyczne lub prawne, jak i grupy takich osób), którzy są właścicielami lub współwłaścicielami gruntów przeznaczonych do zalesienia lub zadrzewienia. Beneficjentami mogą być również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.” – pisze ARiMR. 

Oba rodzaje wsparcia mają charakter jednorazowych zryczałtowanych płatności.

zalesianie

Płatność zalesieniowa i inne – wysokość stawek 

Płatność na zalesianie uzależniona jest m.in. od gatunku sadzonych drzew, rodzaju gruntów, nachylenia terenu czy wyboru sposobu zabezpieczenia uprawy leśnej. Wysokość stawek waha się od 8 307 zł/ha do 12 308 zł/ha.

„Stawki na założenie zadrzewień śródpolnych zależą od ukształtowania terenu i wynoszą 10 892 zł/ha w przypadku korzystnych warunków oraz 13 664 zł/ha, gdy zadrzewienie ma być wykonane na powierzchni o nachyleniu terenu powyżej 12°.” – informuje ARiMR.

Dodatkowo refundowane są koszty zabezpieczenia sadzonek przed zwierzyną. Za wykonanie ogrodzenia można otrzymać 8,82 zł/mb płotu, za zabezpieczenie drzewek osłonkami – 1488 zł/ha, a za zabezpieczenie ich trzema palikami – 1132 zł/ha.

Czytaj także: Hodowcy świń proszą o wsparcie. Już 228 wniosków o pomoc

ARiMR/fot. pixabay
 

swiatrolnika.info 2023