O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

21-02-2020

Autor: Robert Wyrostkiewicz

Zakaz spacerów w lasach z powodu ASF do 15 maja

Zakaz spacerów ASF

Zakaz spacerów w strefach objętych Afrykańskim Pomorem Świń jest jedną z walońskich metod, która dotyczy zwalczania ASF. Takie postanowienie decyzją walońskiego ministra rolnictwa, podjęte w porozumieniu z belgijską Federalną Agencją ds. Bezpieczeństwa Łańcucha Żywnościowego (AFSCA), obowiązuje od października 2019 r. Zakaz straci swą moc prawną w 15 maja 2020. Władze Belgii, Walonii oraz innych państw czy regionów nie wykluczają przedłużenia tego typu ograniczeń.

ASF i zakaz spacerów i przejażdżek rowerowych

Od października 2019 r. lasy znajdujące się na zainfekowanych obszarach są zamknięte dla spacerowiczów i rowerzystów. To ograniczenie jest niezbędne, aby przezwyciężyć chorobę i uniknąć ryzyka jej rozprzestrzeniania się, w szczególności przez dziki zakażone ASF. Środek zapobiegawczy obowiązuje do 15 maja 2020 r.

- czytamy na stronie walońskiego ministerstwa rolnictwa.

Władze Walonii zapewniają, że od czasu kryzysu ASF z 2018 r. robią wszystko, by ochronić hodowców trzody chlewnej przed dostaniem się ASF na ich fermy.

Spacery wykluczone

Już latem 2019 r. po szerokich konsultacjach podjęto decyzję o zakazie spacerów i przejażdżek rowerowych w lasach objętych strefą występowania ASF. Zakaz dotyczy także miejsc pół naturalnych, takich jak łąki, drogi i wszystkie tereny nie leśne na wskazanych obszarach.

Myśliwi i całkowity odstrzał dzików

Belgia, a zwłaszcza jej region jakim jest Walonia, konsekwentnie zwalczają ASF. Jak informowaliśmy w 2019 r. decyzją walońskiego ministra rolnictwa, Willy'ego Borsusa, dziki znajdujące się na północ od rzek Sambre i Mozy miały zostać całkowicie wyeliminowane. Gdzie indziej myśliwi mieli za zadanie zmniejszyć liczbę dzików co najmniej o połowę, a nawet o 80 procent.

Czytaj także: https://swiatrolnika.info/eksterminacja-dzikow-w-belgii-jedyny-sposob-pamietacie-nagonke-na-odstrzal-dzikow-w-polsce

Zakaz spacerów a polscy ekolodzy

W kontekście znacznej eliminacji pogłowia dzika w lasach w Belgii, a także z powodów bioasekuracyjnych zakaz spacerów wydaje się oczywisty i jest konsekwentnie realizowany. W Polsce zlecony odstrzał dzików w walce z ASF jest ustawicznie blokowany przez tzw. spacerowiczów-ekologów, co niedawno spotkało się z odpowiedzią legislacyjną.

Polska specustawa z grudnia 2019 r. wprowadziła zakaz blokowania polowań oraz odstrzał sanitarny dzikich zwierząt m.in. przez policjantów i żołnierzy.

Czytaj także: https://swiatrolnika.info/specustawa-asf-bez-zmian-czas-na-sanitarny-odstrzal-dzikow

Źródło: wallonie.be

swiatrolnika.info 2023