O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

24-02-2022

Autor: Mateusz Chrząszcz

Zadrzewienia śródpolne ze wsparciem w ramach PROW 2014–2020

Zadrzewienia śródpolne

Zadrzewienia śródpolne będzie można realizować ze wsparciem w ramach PROW 2014–2020. Minister Rolnictwa wydał specjalne rozporządzenie.

Wsparcie przyznawane będzie rolnikom oraz jednostkom samorządu terytorialnego na założenie zadrzewień o powierzchni 0,1 - 05 ha i szerokości nie większej niż 20 m. Zadrzewienia takie możliwe będą do wprowadzenia na gruntach ornych. W składzie gatunkowym nasadzeń preferowane będą gatunki liściaste (co najmniej 90% udziału). Pomoc na założenie zadrzewienia, w zależności od nachylenia terenu, wyniesie od 10 892 zł/ha do 13 664 zł/ha. Dodatkowo przyznawane będzie wsparcie na ochronę drzew i krzewów przed zniszczeniami od zwierzyny.

Wsparcie w ramach PROW

O pomoc na tworzenie zadrzewień śródpolnych będzie można ubiegać się od 1 czerwca do 31 lipca br. w Biurach Powiatowych ARiMR.

Zadrzewienia śródpolne założone w ramach PROW 2014-2020 uprawnione będą do płatności bezpośrednich. Ponadto planowane jest wprowadzenie wsparcia (w ramach ekoschematów tj. przyszłych płatności I filara WPR związanych z praktykami podejmowanymi na rzecz ochrony środowiska i klimatu) na utrzymanie tych zadrzewień.

Zadrzewienia śródpolne to element krajobrazu

Dzięki wsparciu z PROW 2014-2020 nowe zadrzewienia śródpolne stanowić będą element krajobrazu istotny dla zachowania bioróżnorodności obszarów rolnych, miejsca bytowania wielu organizmów i bazę pokarmową m.in. dla ptaków i owadów zapylających, wspomagając tym samym utrzymanie równowagi ekologicznej w systemach rolniczych. Zadrzewienia będą odgrywać ważną rolę dla produkcji rolnej poprzez m.in. zwiększanie retencji krajobrazowej, poprawę jakości wód, ograniczenie skutków suszy oraz zapobieganie erozji glebowej.

Więcej informacji dotyczących wsparcia na tworzenie zadrzewień śródpolnych można znaleźć na w zakładce: Zadrzewienia śródpolne

Czytaj również: Będą nowe lasy. Możesz sprzedać swój grunt pod zalesienie

Gov.pl /fot.pixabay

swiatrolnika.info 2023