Talk icon

Informacje

14-06-2022

Autor: Karol Pepliński

Wyższe kary za zanieczyszczanie środowiska? Rząd dziś się tym zajmie

Zanieczyszczanie środowiska

Jak wynika z opublikowanego porządku obrad Rady Ministrów, rząd zajmie się we wtorek projektem, który zwiększa kary za zanieczyszczanie środowiska.

Mowa o projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej. Celem regulacji ma być zmiana granic ustawowego zagrożenia za wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku. Zaznaczono, że obecne sankcje karne są niewystarczające i w związku z tym należy dokonać zmiany przepisów.

Wyższe kary za zanieczyszczanie środowiska

Zaproponowano, aby w przypadku skazania sprawcy za przestępstwo przeciwko środowisku, musiał on obowiązkowo uiścić od 10 000 do 10 000 000 złotych na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki te posłużą nie tylko do usuwania skutków działalności przestępczej, ale – jak wskazano – zasilą także programy mające na celu poprawę jakości powietrza w Polce. Według autoru projektu kary za zanieczyszczanie środowiska mają być wyższe.

,,Reakcja karna powinna odpowiadać stopniowi społecznej szkodliwości czynu, zawinienia oraz rzeczywistym względom prewencji ogólnej i indywidualnej" – czytamy w projekcie.

Rząd zajmie się we wtorek również projektem nowelizacji ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej oraz ustawy o grach hazardowych. Jak napisano, proponowane rozwiązanie umożliwi POT realizację zadań oraz pozwoli udzielić POT, przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, dotacji celowej z budżetu państwa.

zanieczyszczanie środowiska

Likwidacja obligo

Z wtorkowego porządku obrad Rady Ministrów wynika także, że rząd zajmie się projektem nowelizacji Prawa energetycznego oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii, którego autorem jest resort klimatu i środowiska. Został on opublikowany i skierowany do konsultacji w styczniu zeszłego roku. Zakłada wykreślenie z ustawy Prawo energetyczne artykułu, który obliguje przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej do sprzedaży całej wytworzonej przez nie energii elektrycznej na giełdach towarowych. Tym samym obligo, czyli obowiązek sprzedaży przez giełdę miałoby zniknąć.

Obligo podniesiono jesienią 2018 r. z 30 do 100 proc., argumentując, że powinno to poprawić pozycję odbiorców na rynku energii elektrycznej, i ograniczyć ewentualne wzrosty cen energii elektrycznej na rynku hurtowym, niewynikające z czynników wpływających na koszt jej wytworzenia czy pozyskania z sąsiadujących systemów.

W uzasadnieniu likwidacji obliga wskazuje się natomiast, że cena giełdowa „co do zasady wyznaczana jako cena krańcowa, tj. najwyższa z zaakceptowanych ofert cenowych”.

„Tworzy to potencjał do sprzedaży energii elektrycznej po indywidualnych cenach niższych niż cena krańcowa, na przykład w ramach realizacji długoterminowych strategii rynkowych” – stwierdzono w uzasadnieniu.

Dodano, że obligo to regulacja ograniczająca „swobodę funkcjonowania podmiotów na rynku energii elektrycznej”. Jednocześnie projekt zaostrza odpowiedzialność za manipulacje na hurtowym rynku energii, próby takiej manipulacji lub wykorzystania informacji wewnętrznej.

W planie wtorkowych prac rządu znajdują się ponadto: projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska; projekt uchwały ws. „Strategii produktywności 2030r; projekt uchwały ws. działań w zakresie nabycia przez Skarb Państwa akcji spółki Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.; projekt uchwały ws. przyjęcia Krajowej Polityki Miejskiej 2030. 

Czytaj też: KE chce zaostrzyć przepisy dotyczące zanieczyszczenia gleby

PAP/fot.pixabay

 

 

swiatrolnika.info 2023