O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

10-08-2022

Autor: Świat Rolnika

Wyższe dopłaty do oprocentowania kredytów objętych gwarancją FGR

dopłaty do oprocentowania kredytów

Rolnicy i przetwórcy sektora rolno-spożywczego mogą otrzymać wyższe dopłaty do oprocentowania kredytów objętych gwarancją Funduszu Gwarancji Rolnych.

Rolnicy i przetwórcy sektora rolno-spożywczego  mogą skorzystać z wyższych dopłat do końca 2022 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako Instytucja Zarządzająca utworzyła Fundusz Gwarancji Rolnych (FGR) na podstawie umowy z podmiotem wdrażającym- Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Rolnicy mogą otrzymać wyższe dopłaty do oprocentowania kredytów

Poziom dopłaty do oprocentowania kredytów został podniesiony z 2 do 5 proc. oprocentowania kredytu w skali roku i przysługuje kredytobiorcom, którzy zawarli umowy po 1 lipca 2022 r. Dopłata dotyczy kredytów obrotowych na utrzymanie płynności finansowej w związku z COVID-19. Dla wcześniej zawartych kredytów nadal obowiązuje stawka dopłat 2 proc.

Gwarancją z Funduszu Gwarancji Rolnych może zostać objęty:

– kredyt inwestycyjny;

– kredyt obrotowy powiązany z inwestycją w ramach PROW 2014-2020;

– kredyt obrotowy na utrzymanie płynności finansowej w związku z COVID-19 (dopłata do oprocentowania 5% w skali roku dla kredytów udzielonych od 1 lipca 2022 r., 2%  dla kredytów udzielonych do 30 czerwca 2022 r.).

Więcej informacji o Funduszu Gwarancji Rolnych, w tym o warunkach wsparcia i bankach współpracujących z Bankiem Gospodarstwa Krajowego można znaleźć pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/fundusz-gwarancji-rolnych

dopłaty do oprocentowania kredytów

Czytaj też: Dopłaty do nawozów płyną do rolników. Już ponad 1,5 mld zł

gov.pl/fot. tt MRiRW/fot. pixabay

swiatrolnika.info 2023