Talk icon

Informacje

10-06-2022

Autor: Jagoda Mrowiec

Wymiana starych pieców w Białymstoku się opłaca. 500 tys. na dotacje

Wymiana starych pieców

Aż 500 tysięcy złotych budżet Białegostoku przeznaczył, by wymiana starych pieców nie nadszarpnęła kieszeni mieszkańców. Wnioski przyjmowane do 11 lipca.

Jak informuje urząd miejski Białegostoku, dotacje dla mieszkańców zainteresowanych wymianą starych pieców na proekologiczne ogrzewanie to element realizacji miejskiego Programu Ograniczania Niskiej Emisji. Ci, którzy chcą skorzystać z dopłat, muszą pamiętać o złożeniu w terminie odpowiedniego wniosku.

Ekologiczne alternatywy do pieców węglowych

Mieszkańcy miasta (dotyczy to tylko osób fizycznych) mogą dostać pieniądze np. na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe, montaż pompy ciepła czy zainstalowanie kolektorów słonecznych.

W białostockim budżecie na dotacje w 2022 roku przewidziano 500 tysięcy zł, aby wymiana starych pieców nie obciążyła zanadto budżetów mieszkańców. Dopłata może wynieść maksymalnie do 10 tysięcy złotych, co stanowi równowartość do 90 procent poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

"Wnioskodawcy będą zobowiązani do realizacji zadania w terminach, zakresie i na zasadach określonych w umowie" – zaznaczył urząd miejski.

Zainteresowani wsparciem mieszkańcy mogą złożyć stosowne deklaracje osobiście, składając w tym celu wizytę w urzędzie miejskim. Istnieje też możliwość skorzystania z drogi elektronicznej, pamiętając, że niezależnie od sposobu należy zdążyć, dostarczyć odpowiedni wniosek do 11 lipca bieżącego roku. Niedotrzymanie tego terminu będzie skutkowało brakiem możliwości skorzystania z dofinansowania na wymianę ogrzewania na bardziej proekologiczne.

Wymiana starych pieców

Wymiana starych pieców będzie dofinansowana tylko dla wybranych

"Spośród tych, którzy złożą deklaracje, wyłonieni zostaną uczestnicy projektu. Zgłoszenia zostaną przeanalizowane pod względem formalnym (właściwy formularz, wypełnione wszystkie wymagane pozycje, podpis, załączniki) i merytorycznym. Uwzględnione zostaną kryteria efektu ekologicznego – redukcja emisji CO2 i emisji pyłu PM10" – przekazały władze Białegostoku.

W przypadku wniosków, które dostaną podczas oceny taką samą liczbę punktów, będą uwzględniane kryteria społeczno–ekonomiczne wnioskodawcy. Wymiana starych pieców będzie dofinansowana w pierwszej kolejności dla osób w trudnych warunkach socjalno-bytowych. "Pod uwagę będą brane gospodarstwa domowe, które tworzą rodziny wielodzietne, zastępcze, osoby niepełnosprawne lub pobierające świadczenia rodzinne" – przekazało miasto.

Czytaj również:ARiMR: Ostatnie dni naboru na tworzenie grup i organizacji producentów

PAP/fot.pixabay

swiatrolnika.info 2023