Talk icon

Informacje

29-06-2022

Autor: Magdalena Podgórska

„Współpraca” – Dziś ostatni dzień na złożenie wniosku do ARiMR

współpraca

Dziś upływa termin składania wniosków o wsparcie na operacje, których przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie innowacji w ramach działania „Współpraca”. 

„O taką pomoc mogą ubiegać się grupy operacyjne EPI. Jedna grupa może otrzymać nawet 12 mln zł. Wnioski o pomoc należy dostarczyć do Centrali ARiMR. Dokumenty można przekazać osobiście lub przez pełnomocnika, a także w formie dokumentu elektronicznego wysłanego za pośrednictwem platformy ePUAP. Można je także wysłać przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej” – pisze ARiMR w komunikacie. 

Współpraca – kto może otrzymać pomoc?

„O pomoc mogą się starać działające na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich grupy operacyjne EPI, które mają nadany numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych i ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz posiadają zdolność prawną albo działają jako spółka cywilna bądź konsorcjum. Mogą one zrzeszać m.in. rolników, uczelnie, przedsiębiorców, właścicieli lasów, jednostki samorządowe, organizacje pozarządowe, związki rolnicze czy instytucje doradcze” – tłumaczy agencja. 

współpraca

Na co przeznaczyć wsparcie?

Otrzymane wsparcie w ramach działania „współpraca” może być przeznaczone na opracowanie i wdrożenie nowych lub znacznie udoskonalonych technologii, metod organizacji czy marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów bądź na samo powstawanie tych produktów. Dofinansowanie może zostać spożytkowane także na tworzenie lub rozwój krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokalnych.

Czytaj także: Wnioski o dopłaty bezpośrednie 2022 do ARiMR złożyło 1,261 mln rolników

ARiMR/fot. pixabay
 

swiatrolnika.info 2023