Talk icon

Informacje

03-12-2021

Autor: Polska Agencja Prasowa

Wspólna Polityka Rolna zatwierdzona przez Radę UE

Wspólna polityka rolna

Wspólna polityka rolna na lata 2023–2027 formalnie została przyjęta przez Radę Unii Europejskiej. Nowe przepisy torują drogę nowym „ideałom”.

"Po ponad trzech latach ciężkiej pracy dotarliśmy w końcu do finiszu. Przyjęta dziś nowa WPR to szczególnie ważny moment w unijnej polityce rolnej, gdyż przygotowuje sprawiedliwszą i bardziej przewidywalną przyszłość dla europejskich rolników" - oświadczył Joże Podgorszek, słoweński minister rolnictwa, którego kraj sprawuje obecnie półroczną prezydencję w Radzie UE.

Reforma dyskutowana przez ponad trzy lata

Proces reformy WPR rozpoczął się w 2018 r., kiedy Komisja Europejska opublikowała swój pierwotny wniosek. W październiku 2020 r. Rada i Parlament Europejski przyjęły swoje stanowiska negocjacyjne, rozpoczynając dziewięć miesięcy negocjacji, których zwieńczeniem było porozumienie polityczne w czerwcu 2021 r. Jednym z kluczowych elementów nowej polityki jest wprowadzenie planów strategicznych na szczeblu państw członkowskich. Rządy krajowe mogą dzięki temu dostosować przepisy WPR do potrzeb społeczności rolniczych we współpracy z władzami lokalnymi i odpowiednimi zainteresowanymi stronami.

Nowa polityka jest również najambitniejszą z dotychczasowych pod względem środowiskowym, gdyż jedną czwartą płatności bezpośrednich przeznaczono na ekologiczne praktyki rolne.
Państwa członkowskie mają czas do 1 stycznia 2022 r. na przedłożenie projektów planów strategicznych, po czym Komisja rozpocznie proces oceny tych planów i przekazywania informacji zwrotnych. Nowa WPR wejdzie w życie w 2023 r. i będzie obowiązywać do 2027 r.Wspólna polityka rolna 03 Wspólna polityka rolna to około jednej trzeciej budżetu UE.

Wspólna polityka rolna powodem apeli Copy i Cogeci

Z okazji posiedzenia unijnych ministrów rolnictwa, przewodniczący Copa i Cogeca odnieśli się do pogarszającej się sytuacji na rynku, trudności, z jakimi zmagają się rolnicy w związku z kryzysem wynikającym z pandemii koronawirusa oraz znaczenia ducha współpracy jakiego potrzebuje Wspólna Polityka Rolna. Położyli nacisk na rolę zdecydowanych działań Unii Europejskiej na rzecz stabilizacji rynków i wsparcia dla rolników. Zaapelowali również o dodatkową pomoc dla państw członkowskich w powstrzymaniu rozprzestrzeniania się chorób takich jak afrykański pomór świń i grypa ptaków.

Przewodnicząca Copa Christiane Lambert skorzystała z okazji do uwypuklenia zaangażowania rolników w zwiększanie zrównoważoności w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, przypominając o znaczeniu kompleksowej oceny skutków ex-ante celów ujętych w strategiach różnorodności biologicznej i „od pola do stołu”.

Czytaj również: Fit for 55 – Wielkopolska Izba Rolnicza o Europejskim Zielonym Ładzie


PAP/fot.pixabay

swiatrolnika.info 2023