Talk icon

Informacje

26-11-2020

Autor: Sebastian Wroniewski

Wspólna Polityka Rolna – Copa i Cogeca apeluje o współpracę

Wspólna Polityka Rolna

Z okazji posiedzenia unijnych ministrów rolnictwa, przewodniczący Copa i Cogeca odnieśli się do pogarszającej się sytuacji na rynku, trudności, z jakimi zmagają się rolnicy w związku z kryzysem wynikającym z pandemii koronawirusa oraz znaczenia ducha współpracy jakiego potrzebuje Wspólna Polityka Rolna. Położyli nacisk na rolę zdecydowanych działań Unii Europejskiej na rzecz stabilizacji rynków i wsparcia dla rolników. Zaapelowali również o dodatkową pomoc dla państw członkowskich w powstrzymaniu rozprzestrzeniania się chorób takich jak afrykański pomór świń i grypa ptaków.

Wspólna Polityka Rolna – rolnicy potrzebują przewidywalności i bezpieczeństwa

Przewodnicząca Copa Christiane Lambert skorzystała z okazji do uwypuklenia zaangażowania rolników w zwiększanie zrównoważoności w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, przypominając o znaczeniu kompleksowej oceny skutków ex-ante celów ujętych w strategiach różnorodności biologicznej i „od pola do stołu”. Odnosząc się do aktualnej sytuacji rynkowej i toczących się negocjacji trójstronnych jakie niesie za sobą przyszła Wspólna Polityka Rolna powiedziała:

Aktualna sytuacja związana z kryzysem wywołanym koronawirusem, brexitem i zakłóceniami na rynku uświadamia nam jak ważna jest prawdziwie europejska polityka rolna. Rolnicy potrzebują przewidywalności i bezpieczeństwa, by inwestować (przy odpowiednim wsparciu) w coraz większą zrównoważoność. Wspólna Polityka Rolna i wniosek w jej sprawie oraz mandaty do prowadzenia rozmów trójstronnych są wynikiem lat ciężkiej pracy i negocjacji między różnymi instytucjami UE. Mamy nadzieję, że negocjacje trójstronne będą odbywać się w duchu otwartości i współpracy, z poszanowaniem dla procesów demokratycznych i współprawodawczych, by wypracować rozwiązania gwarantujące naszemu sektorowi równoważność ekonomiczną, społeczną i środowiskową.

Koncentrując się na pogarszającej się sytuacji rynkowej, przewodniczący zaapelowali do Komisji Europejskiej o dodatkowe środki dla najbardziej dotkniętych sektorów – przykładowo niedawne rozszerzenie tymczasowych środków rynkowych o branżę winiarską czy też objęcie środkami zarządzania ryzykiem i promocji sektorów miodu i kwiatów. Działania te powinny być finansowane ze środków pochodzących spoza budżetu jaki przewiduje Wspólna Polityka Rolna.

Czytaj też: ASF – Belgia odzyskuje status kraju wolnego od wirusa!

Wspólna Polityka Rolna – Cogenca wzywa do podjęcia dalszych działań w sprawie ASF

Nie tylko Wspólna Polityka Rolna była tematemWspolna polityka rolna 02 posiedzenia unijnych ministrów rolnictwa. Odnosząc się do palącej kwestii afrykańskiego pomoru świń – choroby, która pojawiła się w wielu krajach UE w związku z przemieszczaniem się populacji dzików i wywiera presję na cały unijny sektor wieprzowiny – przewodniczący Cogeca Ramon Armengol wezwał do podjęcia dalszych działań:

Europejscy rolnicy i spółdzielnie rolnicze popierają wszelkie działania prowadzone na szczeblu krajowym, UE i przez zainteresowane strony mające na celu zapobieganie konsekwencjom ASF lub jak największe ich ograniczenie. Apelują do Komisji i państw członkowskich o wzmożenie wysiłków na rzecz wprowadzenia dokładniejszej kontroli populacji dzika. Dodatkowo, trzeba koniecznie orędować za uznaniem zasady regionalizacji przez kraje trzecie oraz promować dalsze inwestycje w opracowanie szczepionki. Aktualna sytuacja rynkowa jest bardzo niekorzystna i zagraża szansom na przetrwanie europejskiego sektora wieprzowiny w perspektywie długofalowej. Komisja Europejska musi wprowadzić wszystkie środki niezbędne do stabilizacji rynku i wsparcia sektora.

solidarnoscri.pl/fot.Pxfuel/Pixabay

swiatrolnika.info 2023