Talk icon

Informacje

02-05-2022

Autor: Świat Rolnika

WOT przygotuje polskich leśników do wojny

WOT

WOT przeprowadzą cykl szkoleń proobronnych dla leśników, obejmujący posługiwanie się bronią, ratownictwo pola walki i inne przydatne techniki. 

Pierwsze wspólne ćwiczenia odbyły się w Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych w Plaskoszu koło Tucholi. Lasy Państwowe są jednostką przewidzianą do militaryzacji. W przypadku konfliktu lasy są terenem prowadzenia działań zbrojnych. Stąd tak ważne jest przygotowanie do walki na tych obszarach.

Szkolenia leśników organizowane przez WOT 

Także w Plaskoszu, w środę 27 kwietnia, porozumienie w sprawie współpracy podpisali szefowie obu organizacji: gen. broni Wiesław Kukuła, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Józef Kubica, p.o. dyrektor generalny Lasów Państwowych. 

Lasy Państwowe i leśnicy od zawsze i w każdej sytuacji pozostają do dyspozycji państwa – podkreśla Józef Kubica, p.o. dyrektor generalny Lasów Państwowych. – Szkolenia obronne, które rozpoczynamy z WOT to nie nowość. Takie kursy odbywały się już przed laty. Kontynuujemy najlepsze tradycje Przysposobienia Wojskowego Leśników.

PWL to organizacja, która powstała w 1933 r. i przeszkoliła kilkanaście tysięcy leśników. W przededniu II wojny światowej leśnicy stanowili więc grupę zawodową świetnie przygotowaną do prowadzenia działań dywersyjnych i wsparcia armii.

Leśnicy doskonale znają teren i niemal każdą leśną ścieżkę. Z kolei żołnierze wiedzą, jak posługiwać się bronią, znają taktykę i potrafią szybko reagować, gdy pojawia się niebezpieczeństwo. Dlatego szkolenia organizowane przez WOT niosą obopólne korzyści dla organizacji, które reprezentujemy – dodaje Kubica. 

Gdy szefowie obu organizacji podpisywali porozumienie, w tle rozlegały się odgłosy strzałów. Pierwsi leśnicy z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu ćwiczyli już pod okiem 8. Kujawsko Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Zamiast wykonywanych na co dzień prac pielęgnacyjnych w lesie, tym razem leśnicy musieli zmierzyć się z dziedziną, w której czują się mniej komfortowo. Ćwiczyli strzelanie z broni automatycznej, uczyli się ratownictwa na polu walki i saperstwa. Kolejnym elementem szkolenia będzie topografia i zapoznanie się z mapami (wojsko posługuje się innym rodzajem map niż leśnicy).

WOT

Lasy Państwowe jednostką przewidzianą do militaryzacji

Lasy Państwowe są jednostką przewidzianą do militaryzacji. Zarządzenie Ministra Środowiska z 17 maja 2017 roku określa zadania związane z przygotowaniem jednostek organizacyjnych do objęcia ich militaryzacją i sposób realizacji tych zadań. Na czas mobilizacji leśnicy mają ściśle określone zadania.

Należą do nich np. zaopatrzenie gospodarki narodowej w surowiec drzewny m.in. na potrzeby utrzymania infrastruktury drogowej i kolejowej. A także realizowanie zadań wynikających z  obowiązków państwa – gospodarza wojsk sojuszniczych na terenach administrowanych przez Lasy Państwowe – informuje Michał Gzowski, rzecznik prasowy Lasów Państwowych. – W przypadku wybuchu konfliktu zbrojnego dla większości pracowników Lasów Państwowych stosunek pracy zamienia się w stosunek służby.

W przypadku konfliktu lasy są terenem prowadzenia działań zbrojnych. Stąd tak ważne jest przygotowanie do walki na tych obszarach. Przypomnijmy – w Lasach Państwowych pracuje ok. 26 tysięcy ludzi, znakomita większość w jednostkach terenowych. Szkolenia WOT z pewnością podniosą dotychczasowe umiejętności leśników i będą niezbędne w przypadku konieczności obrony państwa.

Kolejne szkolenia już niebawem, tym razem zaplanowano je w poszczególnych regionach.

Czytaj też: Natura od kuchni – rusza konkurs promujący żywność z polskich lasów

lasy.gov.pl/fot. LP Alicja Chęcińska

swiatrolnika.info 2023