Talk icon

Informacje

27-08-2022

Autor: Świat Rolnika

Wnioski na wsparcie działalności pozarolniczej na niemal 114 mln zł

wsparcie działalności pozarolniczej

W obecnym naborze złożono wnioski na wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej wartości niemal 114 mln zł – poinformowało ARiMR.

W komunikacie przypomniano, że o dofinansowanie w zakresie rozwoju usług rolniczych i leśnych, co jest pomocą udzielaną w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" z PROW 2014-2020, można składać wnioski do 21 października 2022 r. 

Wnioski na wsparcie działalności pozarolniczej do 21 października 

Wnioski do 21 października 2022 r. przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Dokumenty można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej. Wniosek można również wysłać w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-PUAP.

ARiMR przypomina, że podobnie jak w poprzednich latach z dofinansowania może skorzystać osoba fizyczna, prawna czy jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. W tym naborze wachlarz działalności pozarolniczych, które mogą być objęte wsparciem, został rozszerzony o usługi leśne, usługi związane z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji, usługi związane z rolnictwem w zakresie zabezpieczeniem lub utrzymaniem urządzeń wodnych i usługi związane z rolnictwem w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych.

W przypadku usług związanych z rolnictwem i tych dotyczących leśnictwa, działalność musi być prowadzona przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Warunek ten nie dotyczy trzech pozostałych zakresów usług.

wsparcie działalności pozarolniczej

Czytaj też: Projekt ws. warunków wsparcia z KPO dla rolników

PAP/fot. pixabay

swiatrolnika.info 2023