Talk icon

Informacje

18-10-2022

Autor: Sebastian Wroniewski

Wiśniewska: Polityka klimatyczna UE powinna zostać pilnie zrewidowana

Polityka klimatyczna

Polityka klimatyczna UE m.in. w kontekście wojny w Ukrainie powinna zostać pilnie zrewidowana, a jej akcent położony na zapewnienie niezależności energetycznej. 

Powiedziała do uczestników konferencji PRECOP27 w Katowicach europosłanka Jadwiga Wiśniewska z Prawa i Sprawiedliwości. Podkreśliła również, że transformacja energetyczna regionów górniczych może być szansą na dalszy rozwój ekonomiczny regionów, poprawę środowiska naturalnego oraz zwiększenie dobrobytu mieszkańców.

Wiśniewska: Proces transformacji nie może odbyć się pospiesznie

Jak akcentowała Wiśniewska, ambitna polityka klimatyczna musi iść z równie ambitnym finansowaniem transformacji, przy czym należy zapewnić balans między potrzebami polityki klimatycznej, a potrzebami rozwojowymi.

We wtorek, na niespełna trzy tygodnie przed rozpoczęciem szczytu klimatycznego COP27 w Egipcie, w Katowicach rozpoczęła się dwudniowa konferencja PRECOP27, poświęcona tematom związanym ze zmianami klimatycznymi.

W wystąpieniu odtworzonym na konferencji europosłanka Wiśniewska nawiązała do dziedzictwa szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach w 2018 r., dotyczącego sprawiedliwej transformacji regionów górniczych w kontekście polityki klimatycznej.

Wiśniewska przypomniała, że w 2019 r. Komisja Europejska ustanowiła Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji, w skład którego wchodzi Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST). Zaznaczyła, że mechanizm ten jest niezbędny w procesie przechodzenia na mniej emisyjną gospodarkę.

„Proces transformacji energetycznej nie może odbyć się pospiesznie – powinien zostać szczegółowo zaplanowany i powinien być konsultowany społecznie. Musimy być świadomi tego, że transformacja regionów węglowych będzie wiązała się z bardzo wysokimi kosztami, a FST absolutnie nie jest wystarczający” – oceniła europosłanka.

Polityka klimatyczna

Wiśniewska: Cała polityka klimatyczna UE powinna być zrewidowana

Zaznaczyła, że pod tym względem Unia Europejska powinna zabezpieczyć adekwatne środki. 

„Ambitnej polityce klimatycznej musi towarzyszyć równie ambitne finansowanie transformacji, tak aby naczelne hasło Komisji Europejskiej, mówiące o tym, że polityka klimatyczna nikogo nie zostawia w tyle, nie było tylko pustym sloganem” – przekonywała.

Jak przypomniała, wprawdzie UE dysponuje funduszami, które mogą być całkowicie, bądź częściowo kierowane na pomoc regionom węglowym, jak FST, Fundusz Społeczno-Klimatyczny, czy środki w ramach Funduszu Spójności, ale – w jej ocenie – te fundusze powinny być odpowiednio zwiększane.

„Należy zapewnić odpowiedni balans pomiędzy ambitną polityką klimatyczną Unii, zakładającą przejście z gospodarki opartej na paliwach kopalnych, na gospodarkę w dużej mierze opartej na odnawialnych źródłach energii, a pomiędzy potrzebami rozwojowymi Polski, a szczególnie regionów górniczych” – powiedziała Wiśniewska.

Zwróciła też uwagę na potrzebę sprawiedliwego podejścia do rynku pracy. 

„Przed Polską stoją największe wyzwania związane z transformacją energetyczną, ponieważ to Polska posiada najwięcej czynnych kopalń w UE, które są miejscem pracy dla setek tysięcy mieszkańców regionów” – przypomniała, dodając, że nie są to tylko górnicy, ale też pracownicy sektora okołogórniczego.

„Dlatego też regiony silnie uzależnione od węgla, których PKB jest niższe niż średnia unijna, powinny otrzymywać odpowiednie wsparcie oraz pomoc przy przygotowywaniu swoich regionalnych planów transformacji” – dodała Wiśniewska, kładąc akcent na potrzeby związane z przekwalifikowaniami pracowników.

Wiśniewska podkreśliła, że transformacja energetyczna regionów górniczych może być szansą na dalszy rozwój ekonomiczny regionów, poprawę środowiska naturalnego oraz zwiększenie dobrobytu mieszkańców.

„Biorąc pod uwagę agresję rosyjską na Ukrainę, uważam, że cała polityka klimatyczna UE powinna zostać pilnie zrewidowana, a jej akcent winien być pozostawiony na zapewnienie niezależności energetycznej, a tym samym bezpieczeństwa energetycznego” – powiedziała europosłanka.

„Odchodzenie od węgla w obecnej sytuacji geopolitycznej staje się działaniem nierozważnym i nierozsądnym, bowiem najważniejszą kwestią jest bezpieczeństwo energetyczne. A więc potrzebujemy nowego, odważnego spojrzenia na udział węgla w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego nie tylko Polski, ale i Unii Europejskiej” – podsumowała Wiśniewska.

Spotkanie COP27 odbędzie się na początku listopada

Przed czterema laty Katowice były gospodarzem 24. sesji szczytu klimatycznego ONZ. Teraz w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, które w grudniu 2018 r. gościło ok. 20 tys. uczestników COP24, przygotowano rozpoczętą we wtorek dwudniową konferencję PRECOP27, poprzedzającą spotkanie COP27. Odbędzie się ono w Egipcie w dniach 6-8 listopada.

Współorganizatorem PRECOP27, obok katowickiej Grupy PTWP, jest UN Global Compact – największa na świecie inicjatywa skupiająca zrównoważony biznes, powołana w 2000 r. przez Sekretarza Generalnego ONZ. Zaangażowana w przygotowanie PRECOP27 w Katowicach organizacja UN Global Compact Network Poland to sekretariat polskich członków UNGC i akcelerator programów oraz działań lokalnych.

Czytaj też: Europoseł Kuźmiuk: Polityka klimatyczna UE musi zostać zmieniona

PAP/fot.Twitter/Pixabay

swiatrolnika.info 2023