Talk icon

Informacje

30-08-2022

Autor: Mateusz Chrząszcz

WIR: Ubezpieczenia od suszy wymagają pilnych zmian

Ubezpieczenia od suszy

Zdaniem Wielkopolskiej Izby Rolniczej, coraz większa liczba rolników negatywnie wypowiada się na temat odszkodowań. Ubezpieczenia od suszy wymagają zmian.

Od dłuższego czasu coraz więcej rolników wypowiada się przeciwko rezygnacji przez rząd z dopłat nadzwyczajnych  w przypadku szkód spowodowanych różnymi niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi, w tym suszą. Panuje opinia, że ​​odszkodowanie następuje tylko na podstawie podpisanej umowy ubezpieczenia. Jest to jednak poważny problem.

Problem z odszkodowaniami

Z obserwacji Wielkopolskiego Departamentu Rolnictwa wynika, że ​​nie wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe chcą ubezpieczyć uprawy od suszy. Nawet jeśli uda się załatwić polisę ubezpieczeniową, w wielu przypadkach możesz spotkać się  z odmową wypłaty odszkodowania i nieuczciwymi praktykami narzuconymi przez ubezpieczonego.

Duża grupa rolników, nie akceptując zachęt Ministerstwa Rolnictwa do ubezpieczenia rolniczego, ubezpieczała swoje uprawy od skutków suszy. Zakłady, które zawierają umowy przy wsparciu z budżetu państwa, nie sprawdzają stanu upraw. Kiedy rolnicy widzą straty w plonach z powodu suszy, zwracają się do firm, które roszczą sobie roszczenia w ramach poprzednich polis ubezpieczeniowych i odmawiają. Uzasadnienie swojej decyzji przed wystąpieniem szkód spowodowanych suszą przed terminem podpisanej umowy ubezpieczenia.

Zdaniem Wielkopolskiej Izby Rolniczej ubezpieczyciel musi ocenić plantacje pod kątem objawów suszy, a następnie zdecydować, czy możliwe jest ubezpieczenie upraw. W związku z tym firmy ubezpieczeniowe świadomie wykorzystują wolę rolnika do ubezpieczenia upraw. Według organizacji, ubezpieczenia od suszy wymagają zmian.

Ubezpieczenia od suszy

Ubezpieczenia od suszy do zmiany

Według WIR powstaje pytanie, że być może zakłady ubezpieczeń z kodeksu cywilnego nie powinny już zawierać umów ubezpieczenia, gdy nasadzone rośliny już są zaatakowane przez suszę? A jeśli firma zawrze umowę i przyjmie premię, musi również wypełnić swoje zobowiązania umowne i ponieść ryzyko szkód.

Wielkopolska Izba Rolnicza zaapelowała do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przyjrzenie się praktykom stosowanym przez zakłady ubezpieczeniowe, szczególnie w przypadku ubezpieczeń rolniczych z dopłatami z budżetu państwa. Ich zdaniem ubezpieczenia od suszy wymagają reform.

Czytaj również: Niemcy: Żniwa z powodu suszy gorsze niż przewidywano

WIR/ fot.pixabay

swiatrolnika.info 2023