Talk icon

Informacje

17-04-2022

Autor: Karol Pepliński

Wielkanoc – święto upamiętniające Zmartwychwstanie Jezusa

Wielkanoc

Wielkanoc to święto chrześcijańskie, upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, trzeciego dnia po Jego pochówku po ukrzyżowaniu przez Rzymian.

Jest to kulminacyjny moment męki Jezusa, poprzedzony Wielkim Postem, 40-dniowym okresem postu, modlitwy i pokuty. Tydzień poprzedzający Wielkanoc chrześcijanie nazywają Wielkim Tygodniem, który w chrześcijaństwie zachodnim obejmuje dni Triduum Paschalnego, w tym Wielki Czwartek, upamiętniający Wielką i Ostatnią Wieczerzę, oraz Wielki Piątek, upamiętniający ukrzyżowanie i śmierć Jezusa.

Wielkanoc na świecie

Wielkanoc i związane z nią święta są świętami ruchomymi, nieprzypadającymi w ustalonym terminie. Ich datę oblicza się na podstawie kalendarza lunisolarnego (rok słoneczny plus fazy Księżyca), podobnego do kalendarza hebrajskiego. Pierwszy Sobór Nicejski ustalił tylko dwie zasady, a mianowicie niezależność od kalendarza hebrajskiego i jednolitość na całym świecie. Nie określono szczegółów dotyczących obliczeń i zostały one opracowane w praktyce.

Zwyczaje wielkanocne różnią się w poszczególnych krajach chrześcijańskich i obejmują m.in. nabożeństwa o wschodzie słońca, czuwania o północy, okrzyki i wymianę pozdrowień paschalnych, obejmowanie kościoła (Anglia), dekoracje i wspólne tłuczenie jajek wielkanocnych (symbol pustego grobu).

Dodatkowe zwyczaje, które stały się związane z Wielkanocą i są przestrzegane zarówno przez chrześcijan, jak i niektórych niechrześcijan, to parady wielkanocne, wspólne tańce (Europa Wschodnia), zajączek wielkanocny i szukanie jajek. Istnieją także tradycyjne potrawy wielkanocne, które różnią się w zależności od regionu i kultury.

wielkanoc

Teologiczne znaczenie Wielkanocy

Nadprzyrodzone zmartwychwstanie Jezusa, które upamiętnia Wielkanoc, jest jednym z głównych założeń wiary chrześcijańskiej. Zmartwychwstanie ustanowiło Jezusa Synem Bożym i jest przytaczane jako dowód na to, że Bóg sprawiedliwie osądzi świat. Dzięki wierze w działanie Boga ci, którzy idą za Jezusem, zostają duchowo wskrzeszeni wraz z Nim, aby mogli kroczyć nową drogą życia i otrzymać wieczne zbawienie, a fizycznie zmartwychwstają, aby zamieszkać w Królestwie Niebieskim.

Wielkanoc jest związana z Paschą i Wyjściem z Egiptu poprzez Ostatnią Wieczerzę, cierpienia i ukrzyżowanie Jezusa, które poprzedziły zmartwychwstanie. Według trzech Ewangelii Jezus nadał posiłkowi paschalnemu nowe znaczenie, ponieważ w Wieczerniku podczas Ostatniej Wieczerzy przygotował siebie i uczniów na swoją śmierć. Utożsamił chleb i kielich wina ze swoim ciałem, które wkrótce zostanie złożone w ofierze, oraz ze swoją krwią, która wkrótce zostanie przelana.

Czytaj też: Rezurekcje, czyli wielkanocna tradycja Kościoła Katolickiego

wikipedia/fot.pixabay

swiatrolnika.info 2023