Talk icon

Informacje

27-09-2022

Autor: Karol Pepliński

Wiceminister Bartosik: Priorytetem jest bezpieczeństwo żywnościowe

Bartosik

Wiceminister Ryszard Bartosik, który brał udział w posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa w Brukseli, stwierdził, że priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego.

Przypomnijmy, że Komisja Europejska chce narzucić krajom Wspólnoty ograniczenie środków ochrony roślin o 50%. Eksperci wskazują, że nowy unijny projekt jest niesprawiedliwy dla polskich rolników, a pomysły unijnych biurokratów obniżą poziom produkcji żywności w UE, co może zagrozić bezpieczeństwu żywnościowemu świata.

Bartosik przeciwko ograniczeniu środków ochrony roślin

Wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Ryszard Bartosik, stwierdził podczas posiedzenia Rady ds. Rolnictwa w Brukseli, że priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, a nie ograniczanie stosowania środków ochrony roślin.

,,Rada (...) dyskutowała kwestię (zaproponowanego przez Komisję Europejską - PAP) obniżenia stosowania środków chemicznych w uprawie roślin, tzw. zrównoważenie zużycia tychże środków. Zwróciliśmy uwagę, że ocena skutków tych regulacji jest niedostateczna, szczególnie w sytuacji wojny, obaw o wyżywienie społeczeństwa w Europie i na świecie oraz kryzysu żywnościowego. Chcemy, aby te regulacje były zrewidowane" – powiedział wiceminister.

Przypomniał, że Polskę już wcześniej poparło 11 krajów członkowskich UE, a w poniedziałek przyłączyło się kilka kolejnych.

ryszard bartosik

Ograniczenie stosowania środków ochrony roślin

W opublikowanym 22 czerwca projekcie rozporządzenia o "zrównoważonym stosowaniu środków ochrony roślin" Komisja Europejska zaproponowała między innymi ograniczenie o 50 proc. stosowania chemicznych środków ochrony roślin do 2030 roku na poziomie UE. Natomiast na poziomie krajów członkowskich, w zależności od dotychczasowego poziomu zużycia, redukcja do 2030 roku ma wynosić 35 proc., 50 proc. lub 65 proc.

,,(W tym projekcie) jest wiele znaków zapytania. (...) Nie wszystkie kraje można traktować jednakowo. Na wschodzie UE środków ochrony roślin stosujemy mniej, w związku z tym takie cięcie o 50 proc. na poziomie całej wspólnoty jest dla nas nie do przyjęcia. Mamy też wątpliwości co do produktów żywnościowych z importu, gdzie tego w ogóle się nie kontroluje i byłoby to niekonkurencyjne dla naszych towarów rolno-spożywczych. Chciałbym naszych rolników uspokoić, że w tym zakresie działamy. Pierwszym i najważniejszym celem jest utrzymanie bezpieczeństwa żywnościowego, a ograniczenie tych środków, takie nagłe, w wielkościach do 50 proc., mogłoby spowodować zmniejszenie produkcji żywności i będziemy rewidować to stanowisko na forum Unii Europejskiej" – zapewnił Bartosik.

Oglądaj też: Szmulewicz: Ograniczenie stosowania środków ochrony roślin wywoła głód

PAP/fot.MRiRW

 

 

 

 

swiatrolnika.info 2023