Talk icon

Informacje

14-08-2022

Autor: Emilia Gromczak

Wiata rolnicza bez pozwolenia. Jakie warunki muszą zostać spełnione?

wiata rolnicza

Wiata rolnicza cieszy się sporym zainteresowaniem ze względu na możliwość przechowywania w niej sprzętu czy surowców.

Na rynku mamy do czynienia z wieloma rodzajami wiat m.in. wiaty rolnicze, na drewno czy garażowe. Służą one przechowywaniu sprzętu, materiałów lub różnego rodzaju surowców. Prawo budowlane wprost wskazuje jakie wiaty nie wymagają pozwolenia na budowę. Dotyczy to dwóch rodzajów. 

Cechy wiaty 

Wiata jest obiektem, który ma określone cechy. Są to zadaszenie, samodzielność konstrukcyjna, lekkość konstrukcji, brak trwałego związania z gruntem, brak obudowania ścianami ze wszystkich stron (lub brakiem ścian w ogóle). Istotną cechą jest również posadowienie wiaty na słupach wiążących ją z gruntem, które stanowią podstawowy element konstrukcyjny, wiążący budowlę trwale z gruntem.

Wiaty mają służyć głównie ochronie miejsca lub rzeczy przed oddziaływaniem atmosferycznym (deszczem, śniegiem, wiatrem). Możemy spotkać się z wieloma rodzajami wiat. Do najpopularniejszych należą wiata garażowa, na drewno czy też wiata rolnicza. Każda z nich jednak ma inne wymagania.

wiata rolnicza prawo

Wiata rolnicza w świetle prawa

Według prawa budowlanego nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę (natomiast wymaga zgłoszenia) budowa wolnostojącej wiaty o powierzchni zabudowy do 35 m2. Warunkiem jest jednak to, aby łączna liczba wiat na działce nie była większa niż dwie na każde 500 m2 działki. Kolejny przypadek jest zwolniony z uzyskania zarówno pozwolenia na budowę, jak i zgłoszenia. Chodzi o wiatę o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowana na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny, lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe. Warto jednak wiedzieć, że łączna liczba wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki. 

Wiata rolnicza bez pozwolenia może zostać wybudowana tylko przy spełnieniu powyższych kryteriów. Jeśli jednak chcemy wybudować ją na działce rolnej lub na działce leśnej, to wymaga to już  wyłączenia działki z produkcji rolnej czy z produkcji leśnej. 

Sprawdź również: Domy dla alpak – systemy utrzymania stada, budynki inwentarskie

ziemskibiznes.pl/domki-sodas.pl/fot.pixabay.com

swiatrolnika.info 2022