Talk icon

Informacje

14-08-2022

Autor: Jagoda Mrowiec

Wiata bez pozwolenia na budowę – kilka faktów prawnych

Wiata bez pozwolenia

Wiata bez pozwolenia może stanąć na działce, gdy są spełnione pewne warunki. Ważne jest, by się z nimi zapoznać, gdy decydujemy się na taką konstrukcję.

Choć zbudowanie na działce większości obiektów wymaga złożenia odpowiedniego wniosku o pozwolenie do organu administracyjnego, wiatę zwykle można postawić bez ubiegania się o taką zgodę. Jest ona przydatnym miejscem magazynowym dla rolników, dlatego warto zapoznać się z przepisami regulującymi budowę wiaty.

Wiata tylko o określonej powierzchni

Zasadniczo wiata bez pozwolenia na budowę może stanąć na każdej działce, jeśli nie będzie zajmowała zbyt dużej przestrzeni. Przepisy prawne od 2020 roku ściśle regulują dozwoloną powierzchnię wiaty. Zgodnie z nimi, o pozwolenie na budowę nie trzeba się ubiegać, gdy powierzchnia planowanej konstrukcji nie przekracza 35 m2. Na dowolnej działce można umieścić nawet kilka takich wiat. Należy jednak pamiętać, że na 500 m2 nie mogą znajdować się więcej niż dwie wiaty.

Inaczej wygląda kwestia postawienia większej konstrukcji. Maksymalna dozwolona powierzchnia wiaty bez pozwolenia wynosi 50 m2. Decydując się na taki rozmiar, musimy posiadać działkę budowlaną lub taką, na której już znajduje się budynek mieszkalny. Tak jak w powyższym przypadku, dozwolona ilość konstrukcji jest ograniczona powierzchnią terenu. Na 1000 m2 mogą stanąć co najwyżej dwie wiaty.

W przypadku, gdy rolnik zamierza zbudować większą wiatę lub kilka wiat, które nie spełniają powyższych warunków, musi wystąpić do starostwa o pozwolenie na budowę. Zgodę taką należy również uzyskać, gdy konstrukcja ma stanąć w miejscu publicznym albo może być niedogodna dla sąsiadów.

Wiata bez pozwolenia

Wiata bez pozwolenia – należy przestrzegać pewnych zasad

Choć wiata bez pozwolenia może stanąć na dowolnej działce, przed przystąpieniem do budowy należy sprawdzić, czy projekt jest zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego. Istotną kwestię stanowi również odległość od dróg. Konstrukcja nie może znajdować się bliżej niż 6 m od drogi gminnej, 8 m od drogi powiatowej, 10 m od drogi krajowej, 20 m od drogi ekspresowej i 30 m od autostrady. Odległości te reguluje Ustawa o drogach publicznych.

Wybierając odpowiednie miejsce na wiatę, należy uwzględnić, że deszczówka z dachu konstrukcji nie może spływać na sąsiednią nieruchomość. Jeśli wiata ma spełniać również funkcje postojowe, powinna być umieszczona co najmniej 7 m od boisk piłkarskich i placów zabaw dla dzieci.

Mimo że budowa wiaty nie wymaga pozwolenia, należy zgłosić zamiar jej postawienia do starostwa. Wymagany formularz uwzględnia rodzaj budynku i miejsce, w którym ma stanąć. Dodatkowo trzeba przedstawić uproszczony projekt konstrukcji, oświadczenie o byciu właścicielem działki oraz mapę geodezyjną z zaznaczoną lokalizacją obiektu. Po zgłoszeniu należy odczekać 30 dni na rozpoczęcie budowy, gdyż przed upływem tego czasu starosta ma prawo zgłosić sprzeciw lub poprosić o uzupełnienie brakujących dokumentów.

Czytaj również:Scalanie gruntów – na czym polega ten proces? Jakie są korzyści?

CUK /fot.pixabay

swiatrolnika.info 2022