Talk icon

Informacje

22-07-2022

Autor: Jacek Podgórski

Węże do przepływu substancji spożywczych

Węże do przepływu substancji spożywczych

Substancje spożywcze to szczególny rodzaj substancji transportowanych i przesyłanych za pomocą specjalnych węży przemysłowych.

Mowa tu zwłaszcza o substancjach w formie ciekłej (takich jak chociażby mleko, soki, napoje alkoholowe czy woda), które przed rozlaniem do butelek czy kartonów podlegają obróbkom i transportowi przez maszyny produkcyjne. Aby cały proces nie wpływał negatywnie na stan substancji, a także zdrowie konsumentów, którzy je spożyją, producenci powinni stosować do ich przesyłu węże spełniające normy i regulacje prawne. Które z nich są najważniejsze?

Producenci produktów spożywczych, do których przygotowania potrzebne jest wykorzystanie specjalistycznych węży przesyłowych, zobligowani są do przestrzegania norm i regulacji z zakresu materiałów, które w świetle badań i prawa nadają się do bezpośredniego kontaktu z żywnością. Standardowe węże przemysłowe wykorzystywane do transportu innych niż spożywcze materiałów nie będą mogły więc znaleźć swojego zastosowania w procesie. Dlaczego?

Przede wszystkim chodzi o 3 kwestie, które ważne są z punktu widzenia bezpieczeństwa konsumentów, jak i jakości produkowanej żywności:

– przenikanie szkodliwych dla zdrowia substancji do żywności – niestety, standardowe węże przemysłowe, które nie są materiałowo dostosowane do kontaktu z żywnością, wskutek kontaktu z substancjami spożywczymi mogą wydzielać szkodliwe dla zdrowia ludzkiego substancje, które przenikają do przesyłanych cieczy (mowa tu np. o ftalanach czy metalach ciężkich). W efekcie produkty spożywcze mogą powodować zatrucia i ciężkie stany chorobowe u osób, które je skonsumowały,

zachowanie higieny węży i armatury – węże oraz cała armatura wchodząca w ich skład (a więc np. złącza), muszą być tak skonstruowane, by zachowanie ich czystości było proste i nie podlegało wątpliwościom. Nie powinny więc posiadać nieregularnych wgłębień i zakamarków, w których mogłyby gromadzić się resztki żywności, które niedoczyszczone skutkowałyby namnażaniem się szkodliwych bakterii i mikroorganizmów,

– kwestia zachowania odpowiednich właściwości produktów – jako że każdemu producentowi żywności zależy na tym, by jego produkty cechowały się wysoką jakością (a więc między innymi smakiem, zapachem i konsystencją), powinien on pamiętać, że nieprzystosowane do przesyłu substancji spożywczych węże (a dokładniej materiały, z których zostały wykonane) mogą diametralnie zmieniać smak, zapach, a nawet konsystencję finalnego produktu. By tego uniknąć, należy stosować węże dopuszczone do kontaktu z żywnością.

Jakie normy i regulacje powinny spełniać dobre węże do przepływu substancji spożywczych?

Norm, certyfikacji, badań i regulacji związanych z szeroko pojętą produkcją żywności znaleźć można wiele. Polscy (jak i inni europejscy) producenci produktów spożywczych powinni skupiać się przede wszystkim na regulacjach europejskich.

W kontekście wykorzystywania węży do przesyłu substancji spożywczych najważniejszymi zdają się być:

rozporządzenie Unii Europejskiej: 2023/2006/EC – mówiące o prawidłowych praktykach związanych z produkcją materiałów mających mieć kontakt z żywnością,

rozporządzenie Unii Europejskiej 1935/2004/EC – mówiące o tym, które grupy materiałów mogą mieć kontakt z żywnością, a także w jaki sposób powinny być znakowane produkty mające kontakt z żywnością. Poza nimi warto również mieć na uwadze pozostałe rekomendacje – udzielane głównie przez instytuty badawcze, zajmujące się ochroną zdrowia. Jednym z nich jest niemiecki instytut Bundesinstitut für Risikobewertung, który prowadzi bazę materiałów nadających się do kontaktu z żywnością. Owa baza jest zawsze aktualna, ponieważ przedstawia aktualne wyniki badań naukowych w tym zakresie.
Czy tylko węże powinny spełniać konkretne wymagania?

Nie. Węże są jedynie częścią całej infrastruktury przesyłowej. W jej skład wchodzą również różnego rodzaju elementy złączające, które również nierzadko mają bezpośredni kontakt z transportowanymi substancjami spożywczymi.

Aby zachować maksimum bezpieczeństwa w tym zakresie, stosuje się specjalne złącza higieniczne, które uniemożliwiają namnażanie się drobnoustrojów i mikroorganizmów, które powstają w resztkach żywności. Złącza tego typu produkowane są tak, aby nie posiadały zbędnych szczelin, zgłębień oraz kącików, w których owe resztki mogłyby się zbierać i zalegać. Ich budowa umożliwia dokładne czyszczenie, a co za tym idzie – ma duży wpływ na bezpieczeństwo przesyłanego produktu i w efekcie również konsumentów.

Szukasz węży przemysłowych w tym tych do transportu substancji spożywczych? Odwiedź https://mt.mmrgroup.pl/kategorie/weze-przemyslowe/

swiatrolnika.info 2023