Talk icon

Informacje

26-07-2022

Autor: Karol Pepliński

Weterynarze zapowiadają strajk. Powołano Komitet Strajkowy

Weterynarze

Weterynarze zapowiedzieli strajk. To pokłosie niedawno przedstawionego projektu zmiany wynagrodzeń, który przewiduje obniżenie niektórych stawek.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano niedawno projekt rozporządzenia określającego wysokość wynagrodzenia za czynności wykonywane przez lekarzy weterynarii i inne osoby współpracujące z Inspekcją Weterynaryjną. Lekarze negatywnie podchodzą do zmian, wskazując ich słabe strony.

Brak zgody na obniżanie niektórych stawek

Weterynarze nie akceptują przedstawionego im projektu. Według nich, w takiej formie nie może zostać on wprowadzony w życie. Zwracają szczególną uwagę na zawarte w projekcie plany obniżenia niektórych stawek. W związku z trudną sytuacją gospodarczą spowodowaną inflacją i wzrostem cen, zmiany te wywołują sprzeciw środowiska. Zaznaczają, że zmiany powinny być korzystne dla ogółu weterynarzy współpracujących z Inspekcją Weterynaryjną. Nie można więc dopuścić do sytuacji, w której pewna część lekarzy, na skutek wprowadzenia rozporządzenia, będzie pokrzywdzona i straci jakiś odsetek wynagrodzenia. Z brakiem akceptacji spotkał się również sposób wyliczania kwot wynagrodzenia przez MRiRW.

,, Za kuriozalne przyjmujemy oparcie przez MRiRW wyliczeń stawek wynagrodzeń na podstawie sprawozdań budżetowych powiatowych inspektoratów weterynarii z 2019 roku” – czytamy w komunikacie Krajowej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej.

Lekarze weterynarii podkreślają również, że przedstawiali wiele razy na piśmie, czego oczekują od MRiRW. Tym samym, strona rządowa nie powinna być zaskoczona ich postulatami.

weterynarze

Weterynarze zapowiadają protest

Weterynarze rozpoczęli przygotowania do strajku. Powołano już Komitet Protestacyjny.

,,W związku z przedstawieniem projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii zawierającego bulwersująco niskie w obecnych realiach ekonomicznych stawki wynagrodzenia za wykonywanie przez lekarzy weterynarii czynności, jak również z powodu braku rewaloryzacji wynagrodzeń dla części pracowników Inspekcji Weterynaryjnej Porozumienie Warszawskie powołuje Komitet Protestacyjny składający się z sygnatariuszy Porozumienia, w celu przygotowania do ogólnopolskiego protestu wszystkich środowisk zrzeszających lekarzy weterynarii i pracowników Inspekcji Weterynaryjnej” – czytamy w komunikacie Krajowej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej.

Lekarze weterynarii zaapelowali również o podpisanie listu otwartego do Premiera Kowalczyka i tym samym wyrażenia gotowości do czynnego udziału w ewentualnym proteście.

,,Wobec tak kuriozalnej rządowej propozycji wysokości wynagrodzenia wyznaczonych lekarzy weterynarii oraz tworzenia dysproporcji płacowych wśród pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, to od naszej determinacji i wspólnego działania zależy godna przyszłość nas wszystkich odpowiadających za weterynaryjną ochronę zdrowia publicznego i bezpieczeństwo żywności zwierzęcego pochodzenia. W zależności od liczby podpisów wskazujących na siłę państwa poparcia podejmiemy adekwatne, odpowiednie kroki w celu stworzenia mapy drogowej przebiegu i form protestu” – czytamy na stronie Krajowej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej.

Czytaj również:Lekarze weterynarii zarobią więcej. Nowe propozycje stawek

Vetpol.org /fot.pixabay

 

 

swiatrolnika.info 2023