O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

29-07-2022

Autor: Jagoda Mrowiec

Weterynarze po raz kolejny rozmawiają z MRiRW w sprawie wynagrodzeń

Weterynarze

29 lipca zaplanowano kolejne już spotkanie, na którym weterynarze będą próbować przekonać rząd do swoich postulatów odnośnie projektu wynagrodzeń.

Z wicepremierem oraz Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi spotka się w piątek delegacja Porozumienia Warszawskiego. Poprzednie spotkanie ze stroną rządową odbyło się już wtorek. Wówczas do dalszych rozmów wytypowano Pawła Niemczuka, czyli Głównego Lekarza Weterynarii.

Lekarze weterynarii zdeterminowani, by bronić swoich praw

Przypominamy, że niedawno na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano niedawno projekt rozporządzenia określającego wysokość wynagrodzenia za czynności wykonywane przez lekarzy weterynarii i inne osoby współpracujące z Inspekcją Weterynaryjną. Weterynarze negatywnie podchodzą do zmian, wskazując ich słabe strony.

,,Podkreślamy, że będziemy bronili założeń projektu przedstawionego przez Porozumienie Warszawskie. Nadal uważamy, że wysłany do konsultacji społecznych projekt rozporządzenie jest nie do przyjęcia i zgodnie z deklaracjami H. Kowalczyka jest potrzeba jego daleko idących zmian” – czytamy w komunikacie Komitetu Protestacyjnego Porozumienia Warszawskiego.

Lekarze weterynarii zamierzają również poruszyć temat wzrostu płac dla jednostek Inspekcji Weterynaryjnej nie objętych w lipcowym projekcie rozporządzenia.

Weterynarze

Weterynarze przygotowują strajk

Weterynarze rozpoczęli przygotowania do strajku. Powołano już Komitet Protestacyjny.

,,W związku z przedstawieniem projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii zawierającego bulwersująco niskie w obecnych realiach ekonomicznych stawki wynagrodzenia za wykonywanie przez lekarzy weterynarii czynności, jak również z powodu braku rewaloryzacji wynagrodzeń dla części pracowników Inspekcji Weterynaryjnej Porozumienie Warszawskie powołuje Komitet Protestacyjny składający się z sygnatariuszy Porozumienia, w celu przygotowania do ogólnopolskiego protestu wszystkich środowisk zrzeszających lekarzy weterynarii i pracowników Inspekcji Weterynaryjnej” – czytamy w komunikacie Krajowej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej.

Lekarze weterynarii zaapelowali również o podpisanie listu otwartego adresowanego do wicepremiera Kowalczyka i tym samym wyrażenia gotowości do czynnego udziału w ewentualnym proteście. Obecnie podpisało się pod nim już 2400 weterynarzy.

Czytaj również:Weterynarze nie zgadzają się na proponowane zmiany wynagrodzeń

Vetpol /fot.pixabay

swiatrolnika.info 2023