Talk icon

Informacje

02-09-2022

Autor: Karol Pepliński

Ważne Posiedzenie Zespołu Doradców Premiera w MRiRW

Posiedzenie Zespołu Doradców Premiera

W piątek przed południem w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęło się ważne Posiedzenie Zespołu Doradców Premiera ds. Rolnictwa.

Podczas spotkania przedstawicieli strony rządowej oraz producentów rolnych, omówione zostaną ważne tematy dotyczące sytuacji polskiego rolnictwa. Rolnicy już od dłuższego czasu zwracają bowiem uwagę na problem wysokich cen nawozów i kwestię bezpieczeństwa żywnościowego naszego kraju. Goście omówili szereg poważnych spraw, w tym problemy związane z energią, nawozami, a także kwestię eksportu polskich produktów.

Posiedzenie Zespołu Doradców Premiera ds. Rolnictwa

W piątek o 10:00 w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęło się Posiedzenie Zespołu Doradców Premiera ds. Rolnictwa. W spotkaniu wzięli udział: Wicepremier i Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna Gembicka, szef gabinetu politycznego premiera Kowalczyka Przemysław Bednarski, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rolnictwa Dorota Białczak, Prezes Polskiej Grupy Mleczarskiej Jarosław Malczewski, Przewodniczący Rolniczego OPZZ Sławomir Izdebski, Poseł Kukiz’15 i wiceprzewodniczący sejmowej komisji rolnictwa Jarosław Sachajko, Główny Lekarz Weterynarii Paweł Niemczuk, Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR Marek Chibowski, Wicedyrektor KOWR Małgorzata Gośniowska-Kola, Dyrektor generalny Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju Adam Stępień, Członek Zarządu PKN ORLEN Armen Konrad Artwich, Prezes Grupy Anwil Agnieszka Żyro, Prezes Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala, Dr Zbigniew Krysiak ze Szkoły Głównej Handlowej, Członek Zarządu Zrzeszenia Producentów Papryki Mirosław Łuska, Juliusz Młodecki z Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych oraz Prezes Instytutu Gospodarki Rolnej Szczepan Wójcik.

Uczestnicy spotkania omówili szereg ważnych tematów, w tym kwestię nowelizacji ustawy biopaliwowej oraz jej konsekwencji dla krajowych producentów rzepaku, a także bezpieczeństwa energetycznego polskiej wsi. Jednym z tematów rozmów było również omówienie szans na pozyskanie nowych rynków zbytu na produkty rolno-spożywcze z Polski i ryzyka związanego z utratą rynków zbytu. Ponadto uczestnicy spotkania podjęli również temat dostępności i przystępności cenowej nawozów produkowanych w Polsce. Goście omówili szereg poważnych spraw, w tym problemy związane z energią, nawozami, a także kwestię eksportu polskich produktów.

,,Produkcja mleka w Polsce oscyluje dziś w okolicach 14 miliardów litrów rocznie. Dzięki eksportowi i chłonnym rynkom dalekowschodnim nasz sektor byłby w stanie w niedługim czasie podwoić tę produkcję. Wymagałoby to jednak wspólnych działań producentów, ministerstwa rolnictwa, a nawet całego rządu. Tą kwestią będziemy jeszcze chcieli zainteresować Pana premiera Kowalczyka – już na osobnym spotkaniu – naszym pomysłem dotyczącym wsparcia handlu zagranicznego polskich produktów rolno spożywczych – gdyż temat ten wymaga poświęcenia mu więcej czasu. Tymczasem korzystając z okazji, chciałbym zwrócić uwagę na jedną z najistotniejszych dziś spraw – eksportu" – skomentował Jarosław Malczewski.

,,Mając świadomość rangi i roli, jaką dla naszej branży ma rynek chiński, trzeba wyraźnie zaznaczyć, że ewentualne utrudnienia w dostępie do niego będą dla nas bardzo dotkliwe. Problem ten nabiera na znaczeniu wobec niskiej rentowności przemysłu mleczarskiego, który już teraz zmaga się z dużymi problemami. Sygnały, które do nas docierają wskazują bowiem, że nierówne traktowanie chińskich podmiotów gospodarczych na polskim rynku w innych przestrzeniach gospodarczych – mogą odbić się negatywnie również na rolnictwie. Utrudnienia w wzajemnej wymianie handlowej, a tym samym trudności w dostępie do azjatyckich rynków zbytu mogą doprowadzić do recesji w sektorze produkcji mleka porównywalnej swą skalą z kryzysem występującym w latach 2008 – 2009. Sygnalizujemy więc, że branża mleczarska w Polsce nie będzie w stanie utrzymać swojej pozycji przy osłabieniu eksportu – szczególnie w czasie światowego kryzysu gospodarczego. Liczymy na to, że polski rząd nie zostawi nas samych i będzie wspierał dążenia polskich producentów mleka w zdobywaniu nowych oraz utrzymaniu obecnych rynków zbytu. Eksport w dużej mierze będzie stanowił o naszym przetrwaniu. Chciałbym więc zaapelować o wzięcie pod uwagę tego kluczowego dla nas aspektu" – dodał Prezes Polskiej Grupy Mleczarskiej.

Posiedzenie Zespołu Doradców Premiera ds. Rolnictwa

Czytaj też: Nawozy nieosiągalne dla rolników. Jest drogo, a może być jeszcze gorzej...

 

swiatrolnika.info 2023