Talk icon

Informacje

27-03-2020

Autor: Magdalena Szymczyk

Walka z ASF. Nowe propozycje zaostrzenia zasad bioasekuracji

świnie

Walka z ASF, dziesiątkująca pogłowie świń znów dała o sobie znać. Po potwierdzeniu pierwszego ogniska ASF w województwie lubuskim, polscy hodowcy postanowili zaostrzyć zasady bioasekuracji, by jeszcze skuteczniej walczyć z afrykańskim pomorem świń.

Walka z ASF – zaostrzenie zasad bioasekuracji

Potwierdzony w województwie lubuskim przypadek ogniska ASF był dużym zaskoczeniem dla branży zwłaszcza, że do tej pory w Polsce nie notowano ognisk w miesiącu marcu. Branża powinna być przygotowana na możliwość wystąpienia większej sezonowej liczby ognisk pomiędzy czerwcem a wrześniem. Największe zagrożenie związane jest z rozprzestrzenianiem się wirusa w populacji dzików na ternie Wielkopolski, gdzie występuje największe zagęszczenie pogłowia świń w Polsce.

Czytaj także: Zakaz spacerów w lasach z powodu ASF do 15 maja

Walka z ASF – główne elementy nowego programu ds. bioasekuracji

Ze względu na zbliżający się okres letni, Główny Inspektorat Weterynarii oraz Branżowe Porozumienie ds. Walki z ASF walska z ASF dzikiprzygotowało podwyższone zasady bioasekuracji dla gospodarstw utrzymujących świnie. Program jest dobrowolny i dostępny dla wszystkich gospodarstw, które spełnią dodatkowe wymagania. Nowy program przewiduje warunkowe odstąpienia od wymogu badania próbek krwi w kierunku ASF przed każdorazową wysyłką świń.

Przeczytaj: Producenci wieprzowiny zachęcają do kupowania mięsa z certyfikatem

Najważniejsze elementy nowego programu to:

 • wprowadzenie ogrodzenia chlewni, które stanowi zabezpieczenie przed dostępem zwierząt (dzikich, domowych, szkodników – gryzoni)
 • podział obiektu na część brudną i czystą
 • zabezpieczenie okien i innych otworów, wlotów/wylotów przewodów i otworów wentylacyjnych siatką o oczkach uniemożliwiających dostęp gryzoniom i ptakom
 • zamknięty system magazynowania paszy
 • wydzielone kojce lub zamykane pomieszczenia dla zwierząt chorych
 • zabezpieczona odrębna odzież robocza
 • kontener lub pomieszczenie do przetrzymywania zwłok padłych świń – zabezpieczone przed dostępem zwierząt (dzikich, domowych, szkodników – gryzoni i owadów)
 • personel – stała obsługa właścicielska lub najemna składa oświadczenia o braku kontaktu ze świniami poza miejscem wykonywania pracy
 • wprowadzony jest zakaz wnoszenia przez jakiekolwiek osoby wchodzące na teren fermy produktów pochodzenia zwierzęcego
 • zakaz skarmiania paszami wyprodukowanymi we własnym gospodarstwie z surowców, które nie były poddane kwarantannie w kontrolowanych przez fermę warunkach (min 30 dni zboże)
 • gospodarstwo posiada plan dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji
 • sprzęt do obsługi świń, manipulacji przy paszy lub odchodach używany jest wyłącznie w danym gospodarstwie i odpowiednio w strefie czystej i brudnej
 • gospodarstwo posiada "Plan środków bezpieczeństwa biologicznego".

kzp-ptch.pl/MS/Fot. Pixabay

swiatrolnika.info 2023