Talk icon

Informacje

28-11-2021

Autor: Świat Rolnika

Utrzymywanie królików – w jakich warunkach powinny być trzymane

Utrzymywanie królików

Utrzymywanie królików jest opisane w rozporządzeniu MRiRW. Hodowla jest możliwa na wolnym powietrzu pod zadaszeniem lub w pomieszczeniach zamkniętych.

Ważne jest, aby hodowanym królikom zapewnić ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i drapieżnikami. Zwierzęta te mogą być trzymane w klatkach lub kojcach pojedynczo lub grupowo, przy czym króliki stada podstawowego po osiągnięciu dojrzałości płciowej powinno utrzymywać się pojedynczo. Samce i samice krolików, po osiągnieciu dojrzałości płciowej, również utrzymuje się oddzielnie. Bardzo duża część chorób, jakie dotykają króliki, wynika z niedociągnięć w dbaniu o ich dobrostan. Kluczowe znaczenie ma tutaj przede wszystkim dieta, ale również niewłaściwe utrzymywanie zwierząt w pomieszczeniu.

Utrzymywanie królików pojedynczo

Utrzymywanie królików jest ściśle określone:

Wymiary klatki dla królików utrzymywanych pojedynczo oraz samic z młodymi:

1. Jeden królik o masie ciała do 2,5 kg:

• powierzchnia podłogi – co najmniej 0,18 m², przy czym jej szerokość – co najmniej 0,38 m, a długość – co najmniej 0,45 m;
• wysokość klatki – co najmniej 0,28 m,

2. Dwa króliki o masie ciała powyżej 2,5 do 6 kg:

• wysokość – co najmniej 0,32 m,
• powierzchnia podłogi – co najmniej 0,24 m², przy czym jej szerokość – co najmniej 0,38 m, a długość – co najmniej 0,6 m;

3. Trzy króliki o masie ciała powyżej 6 kg:

• wysokość – co najmniej 0,43 m.
• powierzchnia podłogi – co najmniej 0,315 m², przy czym jej szerokość – co najmniej 0,45 m, a długość – co najmniej 0,7 m.

Utrzymywanie królików grupowo

Powierzchnia podłogi w klatce utrzymywanie królików lub w kojcu dla królików utrzymywanych grupowo w przeliczeniu na jedną sztukę

1. Jeden królik o masie ciała do 2,5 kg – co najmniej 0,06 m²,
2. Dwa króliki o masie ciała powyżej 2,5 do 6 kg – co najmniej 0,08 m²,
3. Trzy króliki o masie ciała powyżej 6 kg – co najmniej 0,1 m².

Powierzchnia podłogi w kojcu dla królików utrzymywanych pojedynczo oraz samic z młodymi

1. Jeden królik o masie ciała do 2,5 kg – co najmniej 0,18 m², przy czym jej szerokość – co najmniej 0,4 m, a długość – co najmniej 0,45 m;
2. Dwa króliki o masie ciała powyżej 2,5 do 6 kg – co najmniej 0,24 m², przy czym jej szerokość – co najmniej 0,4 m, a długość – co najmniej 0,6 m;
3. Trzy króliki o masie ciała powyżej 6 kg – co najmniej 0,315 m², przy czym jej szerokość – co najmniej 0,45 m, a długość – co najmniej 0,7 m.

Klatkę i kojec dla samic królików, z wyjątkiem samic utrzymywanych na ściółce, wyposaża się w domek wykotowy.

Utrzymywanie królików i minimalne warunki ich utrzymania reguluje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 roku (Dz.U. 2010 nr 118, poz. 778).

Ciekawym jest, że kiedy w Polsce utrzymuje się króliki, w Hiszpanii są one problemem. Małe ssaki zadomowiły się na trawnikach, dziedzińcach szkolnych, parkach i ogrodach, utrudniając życie mieszkańcom.

Czytaj też: Króliki termondzkie białe – albinosi z czerwonymi oczami

odr.pl/fot.pixabay

 

swiatrolnika.info 2022