Talk icon

Informacje

18-05-2022

Autor: Emilia Gromczak

Kołakowski: Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników to ułatwienie

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników

Wiceminister rolnictwa Kołakowski mówił, że ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników wychodzi na przeciw oczekiwaniom polskiej wisi.

Wiceminister rolnictwa Lech Kołakowski podkreślał podczas środowych obrad, że "ustawa wychodzi na przeciw oczekiwaniom polskiej wisi". Mówił, że nowela jest w dużej mierze odpowiedzią na postulaty rolników indywidualnych i organizacji rolniczych, które były zgłaszane od wielu lat.

Kołakowski: ustawa oczekiwana przez polską wieś

W środę wiceminister zwrócił uwagę na założenia ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zwrócił uwagę, że zakłada ona, że rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności rolniczej, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości.

Kołakowski zwrócił uwagę, że ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników została poparta przez wszystkie kluby w Sejmie. Zaznaczył, że ustawę "również jednogłośnie poparły komisje senackie".

Odnosząc się do pytań senatorów dotyczących ustawy wskazał, że 840 tys. 427 osób uprawnionych do emerytury rolniczej i ubezpieczenia będzie mogło korzystać z turnusów rehabilitacyjnych. Dodał, że osoby ubezpieczone będące opiekunami osób niepełnosprawnych, które będą mogły być skierowane na turnusy do zakładów rehabilitacji to 9 tys. 1 osoba. Natomiast uprawnieni do emerytury rolniczej, którzy otrzymują pełne świadczenie bez zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej to 31 tys. 43 osoby.

Senator Jerzy Chróścikowski (PiS) podkreślił, że najważniejszą zmianą jest zniesienie przepisu nakazującego zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej przez rolnika, który osiągnął wiek emerytalny, jeśli chce on mieć wypłaconą emeryturę w całości. Dodał, że przepis ten jest "ewenementem", bo w innym zawodzie nie ma nakazu wyzbycia się warsztatu pracy przy przechodzeniu na emeryturę.

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników założenia

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników w pigułce

Zgodnie z ustawą rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności rolniczej, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości.

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników reguluje kwestie związane z tzw. zbiegiem tytułów ubezpieczenia z rolniczego (KRUS) i powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych (ZUS). Dzięki temu rolnicy będą mogli unikać niekorzystnych przerw w podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników, które mogą być przeszkodą w ubieganiu się o pomoc ze środków wspólnej polityki rolnej bądź uniemożliwiać dalsze podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku podejmowania – oprócz działalności rolniczej – dodatkowo pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wprowadza także możliwość zaliczania do wysokości części składkowej emerytury rolniczej okresów odbywania czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim lub okresów jej równorzędnych. Dotyczyć to będzie także okresów zastępczych form służby wojskowej przypadających przed 1 stycznia 1999 r., gdy dana osoba nie posiada stażu ubezpieczeniowego w ZUS i gdy okres służby nie może wpłynąć na podwyższenie świadczenia emerytalnego z powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych realizowanego przez ZUS.

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników zakłada też, że emeryci rolniczy będą mieli możliwość rehabilitacji leczniczej w ośrodkach KRUS, a opiekunowie osób niepełnosprawnych – możliwość kierowania na turnusy regeneracyjne. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

Sprawdź: Ubezpieczenia upraw z dużym zainteresowaniem na wschodzie Polski

PAP/fot.pixabay.com

swiatrolnika.info 2023