Talk icon

Informacje

17-05-2022

Autor: Jacek Podgórski

Ustawa o emeryturach rolników przeszła przez komisję. Wreszcie normalność?

Ustawa o emeryturach rolników

Ustawa o emeryturach rolników bez poprawek przeszła przez senacką komisję rolnictwa i rozwoju wsi. 

Rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności rolniczej, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości – zakłada ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników. Senacka komisja rolnictwa nie wniosła do niej poprawek. Znowelizowana ustawa jest w dużej mierze odpowiedzią na postulaty rolników indywidualnych i organizacji rolniczych, które były zgłaszane od wielu lat.

Fatalny przepis zostanie zmieniony?

Najważniejszą zmianą jest zniesienie przepisu nakazującego zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej przez rolnika, który osiągnął wiek emerytalny, jeśli chce on mieć wypłaconą emeryturę w całości poinformowała wiceminister rolnictwa Anna Gembicka na wtorkowym posiedzeniu komisji rolnictwa.

Wiceminister wskazała, że przepis ten jest uznawany na wsi za "krzywdzący" i jest swego rodzaju "ewenementem", bo w innym zawodzie nie ma nakazu wyzbycia się warsztatu pracy przy przechodzeniu na emeryturę.

Przypomniała, że podczas prac sejmowych w imieniu związku "Solidarność RI" zgłoszona została poprawka polegającą na skreśleniu przepisu zobowiązującego rolnika-emeryta, który dalej będzie pracował na gospodarstwie, do dalszego opłacania w KRUS składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w pełnym zakresie. Poprawka ta została zaakceptowana przez Sejm.

Ustawa o emeryturach rolników – co reguluje?

Ustawa o emeryturach rolników reguluje kwestie związane z tzw. zbiegiem tytułów ubezpieczenia z rolniczego (KRUS) i powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych (ZUS). Dzięki temu rolnicy będą mogli unikać niekorzystnych przerw w podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników, które mogą być przeszkodą w ubieganiu się o pomoc ze środków wspólnej polityki rolnej, bądź uniemożliwiać dalsze podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku podejmowania – oprócz działalności rolniczej – dodatkowo pozarolniczej działalności gospodarczej. Gembicka poinformowała, że trwają prace resortu rolnictwa z ministerstwem polityki społecznej w tym zakresie.

Znowelizowana ustawa wprowadza możliwość zaliczania do wysokości części składkowej emerytury rolniczej okresów odbywania czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim lub okresów jej równorzędnych. Dotyczyć to będzie także okresów zastępczych form służby wojskowej przypadających przed 1 stycznia 1999 r., gdy dana osoba nie posiada stażu ubezpieczeniowego w ZUS i gdy okres służby nie może wpłynąć na podwyższenie świadczenia emerytalnego z powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych realizowanego przez ZUS.

Ustawa o emeryturach rolników ponadto zakłada, że rolnicy-emeryci będą mieli możliwość rehabilitacji leczniczej w ośrodkach KRUS, a opiekunowie osób niepełnosprawnych – możliwość kierowania na turnusy regeneracyjne.

Wiceminister zapytana o koszty dla budżetu nowych regulacji wyjaśniła, że w ciągu 10 lat wydatki wyniosą ok. 4,1 mld zł.

Większość przepisów ustawy wejdzie w życie po 14 dniach od ich ogłoszenia.

Czytaj także: Emerytury rolnicze bardziej ludzkie. Fundamentalna zmiana

PAP/fot. pixabay

swiatrolnika.info 2023