O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

18-08-2022

Autor: Sebastian Wroniewski

USDA podniósł prognozy produkcji i eksportu z Ukrainy oraz Rosji

USDA

W prognozie na sezon 2022/23 Amerykański Departament Rolnictwa (USDA) podniósł o 5 mln ton oczekiwane zbiory kukurydzy na Ukrainie do poziomu 30 mln ton. 

Nadal oznaczać to będzie spadek 39% w stosunku do rekordowego 2021 roku. Globalna prognoza na nowy sezon (2022/23) zakłada o 2,1 mln ton mniejsze, niż oczekiwano w lipcu zbiory zbóż i mniejsze o aż 10,7 mln ton (m/m) zapasy na koniec sezonu. Wraz z prognozą na sezon 2022/23 zaktualizowana została o 5,6 mln ton w dół (m/m) prognoza zapasów końcowych zbóż, do 799,5 mln ton).

Globalna produkcja zbóż spadnie o 1% r/r

Jednocześnie USDA pozostawił swoje prognozy zbiorów pszenicy na Ukrainie na 19,5 mln ton w porównaniu do 33,0 mln ton przed rokiem.

Ukraiński eksport podniesiony został do: 11 mln ton (+1 mln t – m/m) – pszenica i 12,5 mln ton (+3,5 mln t – m/m) – kukurydza.

Globalna prognoza na nowy sezon (2022/23) zakłada o 2,1 mln ton mniejsze, niż oczekiwano w lipcu zbiory zbóż i mniejsze o aż 10,7 mln ton (m/m) zapasy na koniec sezonu. Większe, niż wynikałoby to z korekty w dół zbiorów, cięcie prognozowanych zapasów końcowych wynika z obniżenia zapasów początkowych (końcowe dla 2021/22) i podniesienia szacunków spożycia.

USDA oczekuje, że światowa produkcja zbóż sięgnie w nowym sezonie 2,7615 mld ton i spadnie o ponad 1% rok do roku. W mniejszym zakresie, bo o 0,6% do 2,7835 mld ton, powinna obniżyć się w skali roku konsumpcja, która przewyższy jednak produkcję.

Konsekwencją powinien być spadek globalnych zapasów zbóż o 2,8% (r/r), do 777,5 mln ton na koniec 2022/23. Aktualna prognoza zakłada o blisko 11 mln ton większy spadek zapasów końcowych zbóż, niż oczekiwano w lipcu.

Na zapowiadane pogorszenie (rok do roku) globalnego bilansu na rynku zbóż największy wpływ ma zakładana niższa niż przed rokiem produkcja na Ukrainie, po rekordowych zbiorach w 2022 roku. Swój duży udział w pogorszeniu bilansu będą też miały oczekiwane słabe zbiory kukurydzy w USA i UE

USDA zakłada, że swojego rekordu produkcji pszenicy nie powtórzy również Australia, gdzie nastąpiła korekta w górę i Argentyna, ale bieżące prognozy dla tych krajów są dobre. Jednocześnie oczekiwany jest silny wzrost produkcji zbóż w Kanadzie po katastrofalnych zbiorach w 2021 roku i nowy rekord zbiorów pszenicy w Rosji.

Wraz z prognozą na sezon 2022/23 zaktualizowana została o 5,6 mln ton w dół (m/m) prognoza zapasów końcowych zbóż, do 799,5 mln ton). Wynika to z faktu, że szacunki globalnej konsumpcji zbóż w stosunku do prognozy z lipca wzrosły dużo bardziej niż produkcja. Szacowane na koniec sezonu 2021/22 zapasy ziarna zbóż są o skromne 0,2% niższe niż rok wcześniej.

USDA

USDA zapowiada rekordowe zbiory pszenicy w tym sezonie

W swoim najnowszym raporcie Amerykański Departament Rolnictwa (USDA) podniósł o 8 mln ton (w porównaniu z lipcową prognozą) światowe zbiory pszenicy. Produkcja tego zboża w sezonie 2022/23 szacowana jest teraz na rekordowe 779,6 mln ton.

Konsumpcja pszenicy została podniesiona do 788,6 mln ton (-0,6% – r/r) i przewyższy poziom zbiorów. Stąd zapasy końcowe w tym sezonie szacowane są na 267,3 mln ton. Oczekiwany wynik jest minimalnie gorszy niż przed miesiącem i oznacza 3,3% spadek światowych zapasów pszenicy w skali roku.

Gorsze niż przed miesiącem prognozy zbiorów w UE i w Argentynie zostały z nawiązką zrekompensowane wzrostem oczekiwań dla Rosji (rekordowe 88 mln ton), Australii i Kanady.

Oczekiwana unijna produkcja pszenicy została skorygowana o 2 mln ton w dół (od lipca) do 132,1 mln ton (-6,3 mln ton – r/r). Prognozowany eksport pszenicy z UE obniżono do 33,5 mln ton (-2 mln ton m/m) na rzecz Rosji, która powinna wyeksportować 42 mln ton (+2 mln ton m/m) i Ukrainy.

Dla sezonu 2021/22 USDA dokonał korekty w górę globalnej konsumpcji pszenicy i eksportu, a po stronie podażowej obniżono zapasy początkowe (końcowe dla 2020/21). Konsekwencją musiało być obniżenie zapasów pszenicy, z którymi świat wszedł w sezon 2022/23.

USDA podniósł symbolicznie (w stosunku do lipca) prognozę krajowych (USA) zbiorów i w większym stopniu oczekiwaną konsumpcję w tym sezonie. W konsekwencji obniżone zostały krajowe zapasy pszenicy na koniec sezonu 2022/23.

USDA obniża prognozy produkcji kukurydzy

W sezonie (2021/22) obniżone zostały zapasy końcowe kukurydzy o 0,5 mln ton do 311,8 mln ton. Spadek starych zapasów dotyczy Ukrainy, dzięki wyższemu odnotowanemu eksportowi. Oznacza to automatyczny taki sam spadek zapasów początkowych tego zboża w sezonie 2022/23.

USDA oczekuje, że światowe zbiory kukurydzy w 2022/23 wyniosą 1,1796 mld ton (-6,3 mln ton od lipca), a całkowita konsumpcja sięgnie 1,1850 mld ton (-0,2 mln ton – m/m). Sierpniowa prognoza produkcji kukurydzy oznacza niższe o 39 mln ton (-3,2%) zbiory w ujęciu rocznym. Zapasy na koniec nowego sezonu powinny wynieść 306,7 mln ton w porównaniu do 312,9 mln ton oczekiwanych w lipcu i 311,8 mln ton na koniec sezonu 2021/22.

Unijne prognozy zbiorów kukurydzy obniżono aż o 8 mln ton do 60 mln ton, a import podniesiono o 3 mln ton do 19 mln ton. W ubiegłym roku produkcja w UE wyniosła 71 mln ton, a import w sięgnął 16 mln ton. Korekta w dół o blisko 4 mln ton dotyczyła również amerykańskich zbiorów kukurydzy.

Czytaj też: Kowalczyk: zbiory zbóż szacujemy w tym roku na około 32 mln ton

ewgt.com.pl/fot.Pixabay

swiatrolnika.info 2023