Talk icon

Informacje

29-12-2022

Autor: Polska Agencja Prasowa

UOKiK: Konkurencja na rynku zbóż nie jest ograniczana

Konkurencja na rynku zbóż

KRIR zwróciła się do prezesa UOKiK w celu zbadania czy konkurencja na rynku zbóż nie jest ograniczania poprzez stosowanie nieuczciwych praktyk.

Według Urzędu reguły konkurencji nie są naruszane, ale prowadzone jest postępowanie wyjaśniające wobec ośmiu firm zajmujących się hurtową sprzedażą zboża. Zwrócił się również z prośbą do Izb o dodatkowe informacje dotyczące "wspomnianych w piśmie zjawisk oraz przekazanie dołączenie wszelkich dowodów, które mogą zostać wykorzystane w prowadzonych przez prezesa UOKiK postępowaniach".

UOKiK zareagował na wniosek KRIR

Jak czytamy na stronie internetowej KRiR, na wniosek Izb o zbadanie, czy nie są stosowane praktyki, przez które konkurencja na rynku zbóż byłaby ograniczana, UOKIK poinformował, iż „z przekazanych przez rolników informacji wynika, że na polski rynek trafiły znaczne ilości zboża paszowego, wypełniając miejsce zbóż od polskich producentów, którzy mają obecnie trudności ze zbytem tegorocznych zbiorów". Rolnicy zwracali uwagę, że niekontrolowany napływ ziarna przemysłowego oraz konsumpcyjnego prowadzi do zachwiania sytuacji na rynku zbóż.

Wyjaśniono, że prezes UOKiK jako centralny organ administracji publicznej może działać jedynie w granicach przyznanych mu kompetencji ustawowych i może podejmować działania jedynie w interesie publicznym poprzez przeciwdziałanie praktykom ograniczającym konkurencję. Jest to możliwe wówczas, gdy nastąpiło porozumienie pomiędzy co najmniej dwoma przedsiębiorcami, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, lub ograniczenie konkurencji na rynku, lub nadużywanie pozycji dominującej.

"Przenosząc powyższe rozważania na grunt opisanego przez stanu faktycznego należy stwierdzić, że przekazane informacje nie pozwalają na stwierdzenie, że w tej konkretnej sprawie mogło dojść do naruszenia publicznoprawnych reguł konkurencji, o których mowa powyżej tj. nadużywania pozycji dominującej lub zawarcia niedozwolonego porozumienia.” – napisano w komunikacie.

Konkurencja na rynku zbóż

Konkurencja na rynku zbóż jest nadal badana przez Urząd

UOKIK wskazuje jednak, "że opisane w piśmie KRIR okoliczności stanowią przedmiot zainteresowania prezesa UOKiK".

"Delegatura UOKiK w Bydgoszczy prowadzi postępowania wyjaśniające wobec ośmiu największych w Polsce przedsiębiorców zajmujących się hurtową sprzedażą zboża, w tym ADM Direct Polska, Bunge Polska, Louis Dreyfus Company Polska i inne, mające na celu wstępne ustalenie, czy dochodzi do stosowania praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową. Postępowania mają na celu zweryfikowanie zasad współpracy rolników ze znaczącymi podmiotami działającymi na rynku skupu zbóż. W ramach niniejszych postępowań ustalany jest m.in. wpływ tranzytu zboża ukraińskiego na polski rynek, co stanowi przedmiot zawiadomienia Krajowej Rady Izb Rolniczych" – poinformował UOKiK.

UOKIK jednocześnie zapewnił, że "stale monitoruje" zmiany zachodzące na rynku rolno-spożywczym. Urząd zwrócił się z prośbą do Izb o dodatkowe informacje dotyczące "wspomnianych w piśmie zjawisk oraz przekazanie dołączenie wszelkich dowodów, które mogą zostać wykorzystane w prowadzonych przez prezesa UOKiK postępowaniach".

Czytaj też: KRIR informuje: UOKiK weźmie pod lupę rynek nawozów

PAP/fot.Pixabay

swiatrolnika.info 2023