O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

06-03-2023

Autor: Świat Rolnika

Ukraińskie zboże pod ścisłą kontrolą? Ważne ustalenia ministrów Polski i Ukrainy

Ukraińskie zboże

Ukraińskie zboże będzie ściślej kontrolowane. Transport ukraińskiego zboża przez Polskę będzie zabezpieczony plombą. 

Plomby będą usuwane dopiero w zatwierdzonych magazynach portowych lub innych krajach docelowych. Ziarno przeznaczone do Polski jest – jak dotychczas – ściśle kontrolowane przez odpowiednie podmioty. Ustalenia te są wynikiem rozmów wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka z ministrem polityki rolnej i żywności Ukrainy Mykołą Solskim.

Ukraińskie zboże nadal napływa do Polski?

Wicepremier Kowalczyk wyjaśnił powody, dla których w ostatnim czasie Polska zintensyfikowała kontrolę graniczną zboża pochodzącego z Ukrainy. Wskazał na przypadki, w których ukraińskie zboże było zatrzymywane z powodu stwierdzenia nieprawidłowości. Podkreślił, że w interesie zarówno strony polskiej, jak i ukraińskiej, leży zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego i wysokiej jakości eksportowanych produktów rolno-spożywczych.

,,Uzgodniliśmy dwa sposoby postępowania w przypadku tranzytu zboża z Ukrainy przez terytorium Polski" – poinformował wicepremier minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk po zakończeniu rozmów.

Zobacz też: Ukraińskie zboże zalało polski rynek. Urbaniak: Premier i wicepremier na to pozwolili

Minister Mykoła Solski zgodził się, że zboże przewożone przez granicę musi spełniać wszystkie niezbędne wymagania. Zaproponował zmianę procedur tranzytu towarów wysyłanych przez polskie porty morskie do krajów trzecich i przez Polskę do innych krajów Unii Europejskiej.

W konkluzjach spotkania ministrowie zatwierdzili dokument: Wspólne oświadczenie ministrów rolnictwa Polski i Ukrainy po spotkaniu w Warszawie 3.03.2023 r. Są w nim zawarte ustalone zasady tranzytu ukraińskich zbóż i nasion oleistych przez terytorium Polski od 8 marca 2023 r.

Ukraińskie zboże

Zgodnie z nowymi przepisami:

  • Na środki transportu drogowego będą obligatoryjnie nakładane zamknięcia urzędowe (plomby celne), które będą zdejmowane w miejscu przeznaczenia towaru.
  • W przypadku transportu kolejowego przewoźnik będzie miał obowiązek nałożenia plomb na każdy wagon. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej na polsko-ukraińskich przejściach granicznych będą kontrolować te plomby.
  • W sytuacji stwierdzenia niezgodności pomiędzy deklarowanym a faktycznym miejscem rozładunku towaru strona ukraińska wykluczy spedytorów, którzy dopuścili się takich nieprawidłowości, z dalszych operacji przewozowych.

Ukraińskie zboże, którego miejscem docelowym będzie Polska, będzie w dalszym ciągu ściśle kontrolowane przez odpowiednie służby, w zależności od jego przeznaczenia.

fot.Pixabay

swiatrolnika.info 2023