Talk icon

Informacje

21-07-2021

Autor: Monika Faber

Ukraińscy drobiarze coraz bliżej Unii

Ukraińscy drobiarze

Ukraina wdrożyła blisko 80 proc. unijnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności i 45 proc. norm w zakresie zdrowia i dobrostanu zwierząt. Ukraiński sektor rolno – spożywczy dokłada wszelkich starań, aby osiągać postępy w dostosowaniu się do standardów unijnych. Tym sposobem ukraińscy drobiarze zmierzają do umocnienia swojej pozycji handlowej na rynkach państw unijnych. Można domniemywać, że działania te posłużą, jako karta przetargowa w negocjacjach nowych warunków handlowych w ramach obowiązującej umowy gospodarczej UE – Ukraina – piszą analitycy Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz.

Ukraińscy drobiarze pod lupą KIPDiP

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz systematycznie monitoruje działania Ukrainy zmierzające do ustanowienia równoważonych warunków z unijnymi standardami w zakresie produkcji zwierzęcej. Do tej pory pojawiały się informacje o pracach nad ustawami zbliżającymi ukraińską produkcję do unijnej, między innymi, w zakresie bezpieczeństwa żywności, standardów weterynaryjnych i higienicznych w łańcuchu produkcyjnym. Ukraińskie firmy drobiarskie na przestrzeni ostatnich kilku lat podjęły także dobrowolne kroki w kierunku wprowadzenia nowych standardów dobrostanowych w chowie drobiu. Inicjatywy te przyjęły charakter samoregulacji ukraińskiej branży, na co z pewnością w dużym stopniu wpływ miały światowe trendy w zakresie dobrostanu zwierząt i zrównoważonej produkcji rolnej oraz realizacja kluczowego celu Ukrainy, czyli umocnienie pozycji handlowej na rynku europejskim – pisze KIPDiP.producent jaj

Dla przykładu warto przywołać chociażby inwestowanie największych producentów jaj na Ukrainie w chów kur niosek w systemie klatek wzbogaconych zgodny z unijnymi normami czy też inwestycje w produkcję jaj wolnowybiegowych. Z monitoringu prowadzonego przez analityków KIPDiP wynika, że w dniu 18 lutego 2021 roku Ministerstwo Sprawiedliwości zarejestrowało zarządzenie Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego, Handlu i Rolnictwa Ukrainy dotyczące zatwierdzenia minimalnych dopuszczalnych norm dobrostanu przy utrzymywaniu zwierząt gospodarskich. Nowy akt dotyczył wszystkich gatunków zwierząt, a dodatkowe wymagania ustanowiono dla drobiu. Nowe standardy odnoszą się między innymi do minimalnej powierzchni dostępnej dla zwierząt, kwestii żywienia, oświetlenia, hałasu, etc. Przedstawiciele ukraińskiego ministerstwa wypowiedzieli się, że nadchodzące zmiany są kolejnym krokiem na drodze do integracji europejskiej. Ukraińskie władze zamierzają włączyć do ukraińskiego prawa unijne regulacje dotyczące dobrostanu zwierząt dla każdego z obszarów, które uznaje UE, czyli: dobrostan w czasie chowu zwierząt, dobrostan w transporcie oraz dobrostan podczas uboju – dodają eksperci.

Czytaj także: Ukraiński drób ma szansę zacząć trafiać na amerykański rynek

KIPDiP/fot. pixabay

swiatrolnika.info 2022