Talk icon

Informacje

15-02-2023

Autor: Świat Rolnika

UE chce zalać polskie gospodarstwa! Przeworska: Zielony Ład to szaleństwo

Zielony Ład

Przedstawiciele Konfederacji i Instytutu Gospodarki Rolnej zorganizowali konferencję, podczas której skrytykowali Zielony Ład oraz nowe pomysły KE.

Przypomnijmy, że w Brukseli trwają prace nad rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej o odtwarzaniu przyrody pod nazwą „The Nature Restoration Law", który realizuje cele "Strategii na rzecz bioróżnorodności 2030", będącej elementem Europejskiego Zielonego Ładu. 

Europejski Zielony Ład w praktyce

Z rozporządzenia wynika, że miałyby zostać zalane dotychczasowe torfowiska, a szacuje się, że chodzi o ok. 400 tys. hektarów torfowisk w Polsce, które zostały zasuszone na potrzeby rolnictwa. Oznacza to, że Polska musiałaby zalać tysiące pół i innych terenów rolniczych.

,,Działania Unii Europejskiej w zakresie Europejskiego Zielonego Ładu, zwłaszcza w rolnictwie, to nic innego jak działanie polityczne, działanie ideologiczne i działanie, które narusza bezpieczeństwo żywnościowe Polski" – oświadczyła Anna Bryłka podczas konferencji prasowej w Sejmie. 

Unijną politykę, w tym Zielony Ład, skrytykowała również dyrektor Instytutu Rolnego Monika Przeworska, która nazwała ją „szaleństwem" prowadzącym do ograniczenia produkcji żywności. Zwróciła uwagę, że rozporządzenia PE i Rady UE Polska nie będzie mogła zawetować. 

„Takie rozporządzenie w sposób bezpośredni będzie funkcjonować u nas w Polsce i nie ma tu możliwości jakiegoś dobrowolnej interpretacji tych przepisów, tylko my, jako kraj członkowski, jeżeli wcześniej nie zareagujemy, będziemy musieli to prawo do swojej praktyki implementować" – przestrzegała dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej.

Według niej, takie „szaleństwo" dokonuje się już teraz w woj. podlaskim na mocy tzw. dyrektywy ptasiej. Dodała, że tamtejsi rolnicy, gospodarujący na bagnowiskach, już teraz dostają informacje na temat ekspertyz przygotowanych przez nasze polskie służby, w myśl której rolnicy zostaną pozbawieni ponad 10 tys. hektarów.

„Początkowo możliwość korzystania z tych ziem zostanie ograniczona. Docelowo obawiamy się, że po prostu rolnicy te pola będą musieli opuścić. (...) Rodzi się pytanie, do czego tak naprawdę Unia Europejska nas w XXI wieku namawia? Czy na pewno jest to wzmacnianie Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe, czy jednak ograniczenie produkcji?" – pytała Monika Przeworska.

Zobacz także: Hochrein: Zielony Ład uderzy w europejskie bezpieczeństwo żywnościowe

swiatrolnika.info 2023