Talk icon

Informacje

06-04-2021

Autor: Monika Faber

Udział dzieci w polowaniach zakazany już od przeszło trzech lat…

Udział dzieci w polowaniach

Pierwszego kwietnia 2018 r. na skutek wprowadzenia niekonstytucyjnej zmiany w przepisach, myśliwi stracili prawo do wychowania swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, a dzieci możliwość spędzania czasu z rodzicami podczas polowań – przypomniał Instytut Analiz Środowiskowych. Udział dzieci w polowaniach to tradycja, która kultywowana była przez myśliwych. To jedna z wielu niekorzystnych dla myśliwych zmian, które przyniosła tak zwana „Dobra zmiana.

Udział dzieci w polowaniach – zakaz trwa już trzy lata

Łowiectwo w naszej kulturze i historii zawsze zajmowało doniosłe miejsce. Nasi przodkowie, w tym opiewający myślistwo poeci z narodowym wieszczem na czele, zapewne przewracali się grobie, kiedy trzy lata temu Prawo łowieckie zostało zdemolowane przez polityków. Instytut Analiz Środowiskowych nie ustępuje w działaniach, aby te niekorzystne zmiany odwrócić. Staramy się rzetelnie informować społeczeństwo, że prawdziwe łowiectwo, tak samo jak leśnictwo, polega na zrównoważonym korzystaniu z zasobów przyrody – pisze Instytut Analiz Środowiskowych.udzial dzieci w polowaniach ukraina 2

O dobre imię myśliwych walczymy przed sądami. Równocześnie zabiegamy o rozwiązania systemowe, spotykając się w tym celu z wpływowymi osobami, politykami i społecznikami. Działania te powoli przynoszą efekt, bo społeczeństwo ma już dość narzucania ideologicznych ograniczeń. Coraz bardziej krytycznie patrzy wizję świata, w którym główne miejsce miałyby zajmować zwierzęta, a antropocentryzm jest określany jako „narcystyczna uzurpacja” – przypominają eksperci.

Zapewniamy, że nie zaprzestaniemy działań na rzecz poprawy sytuacji w łowiectwie i leśnictwie. Jednak trzecia rocznica feralnej zmiany Prawa łowieckiego niech nam wszystkimi przypomina, że wiele w tej kwestii zależy od bezpośredniego zaangażowania samych myśliwych, bo na rządzących i na podporządkowane im organy, nie mamy co liczyć – dodaje Instytut Analiz Środowiskowych.

Te same środowiska, które tak ochoczo powołują się na Konstytucję oraz różne międzynarodowe konwencje niestety traktują te zagadnienia w sposób niezwykle wybiórczy, często pretensjonalny, a same zapisy w swojej narracji poddają socjotechnicznej manipulacji w taki sposób, by ich racje rzekomo przemawiały za ich słusznością. W rzeczywistości, środowiska te usiłują ograniczać prawa rodziców i dzieci, rozbijać jedność rodzinną i kulturową, przemycać do życia społecznego demoralizację, wprowadzać w umysły dzieci poczucie zagubienia i pustki – tłumaczył  w rozmowie z portalem Świat Rolnika Info Artur Hampel.

Czytaj także: Udział dzieci w polowaniach. Hampel: Ekoaktywiści nie dają spokoju myśliwskim rodzinom

FB/IAŚ/fot. pixabay

 

swiatrolnika.info 2022