Talk icon

Informacje

22-07-2020

Autor: Jacek Podgórski

Udział dzieci w polowaniach. Hampel: Ekoaktywiści nie dają spokoju myśliwskim rodzinom

Udział dzieci w polowaniach

Dziś w sejmie RP odbywa się posiedzenie komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, podczas którego nastąpi rozpatrzenie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie. Chodzi o gorącą kwestię jaką jest udział dzieci w polowaniach.

Udział dzieci w polowaniach, a działania ekoaktywistów

Skrajni ekoaktywiści obrażają, namawiają do przestępstw, demolują urządzenia łowieckie, zakładają pułapki na myśliwych, grożą im śmiercią, a także chcą wpływać na psychikę i rozwój dzieci wychowywanych w myśliwskich rodzinach. Czy aby na pewno takim postawom powinni dawać posłuch ludzie tworzący polskie prawo? Czy posłowie powinni dawać posłuch ludziom, przy których postępowaniu i moralności wypada postawić wielki znak zapytania?

– pyta Artur Hampel, którzy uważa, że udział dzieci w polowaniach powinien być decyzją ich rodziców.

W naszym kraju funkcjonują niewielkie kręgi osób, które przypisują sobie prawo do decydowania za rodziców, co mogą ich dzieci a czego nie mogą. Co powinny, a czego nie powinny. Jakie wartości wolno wyznawać, a jakie mają być napiętnowane

– dodaje leśnik.

Udział dzieci w polowaniach – posiedzenie komisji już blisko

Wkrótce w Sejmie procedowane będzie przywrócenie praw myśliwym – rodzicom, do wychowania swoich dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami, co gwarantuje poniekąd art. 48 Konstytucji a także Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Środowiska ekoaktwistów wraz ze środowiskami LGBT mają swój własny, osobliwy "system wartości", według którego przyznają sobie prawo do decydowania – zamiast rodziców – w jakich wartościach dziecko powinno być wychowywane. Atak na rodzinę, wartości przekazywane w rodzinie, tradycję, wiarę i przekonania, zwłaszcza konserwatywne, poddane są bezprecedensowym atakom ze strony tychże środowisk

– tłumaczy Artur Hampel, który uważa, że udział dzieci w polowaniach to nic innego jak kultywowanie wieloletniej tradycji.udzial dzieci w polowaniach hampel 2

Przeciwko nowej obywatelskiej ustawie protestują pseudoekolodzy ze znanych organizacji, takich jak Niech Żyją, Viva, Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot czy Basta. Ekoktywiści postanowili zorganizować protest przed Sejmem w tej sprawie, podnosząc, że ustawa zezwalająca na udział dzieci w polowaniach ma negatywny wpływ na ich psychikę.

Te same środowiska, które tak ochoczo powołują się na Konstytucję oraz różne międzynarodowe konwencje niestety traktują te zagadnienia w sposób niezwykle wybiórczy, często pretensjonalny, a same zapisy w swojej narracji poddają socjotechnicznej manipulacji w taki sposób, by ich racje rzekomo przemawiały za ich słusznością. W rzeczywistości, środowiska te usiłują ograniczać prawa rodziców i dzieci, rozbijać jedność rodzinną i kulturową, przemycać do życia społecznego demoralizację, wprowadzać w umysły dzieci poczucie zagubienia i pustki

– tłumaczy z kolei Hampel.

Czytaj także: Udział dzieci w polowaniach – obywatelski projekt wraca do Sejmu!

Udział dzieci w polowaniach, zamach na instytucję rodziny, a rola środowisk LGBT

Artur Hampel wpisuje udział dzieci w polowaniach w kwestię walki ideologicznej, która wykracza daleko poza ramy sporu o kształt polskiego łowiectwa. Zdaniem leśnika próba zawłaszczenia praw rodziców to element frontu światopoglądowego, którego częścią jest także próba przeprowadzenia rewolucji seksualnej wśród najmłodszych warstw społeczeństwa.

W różnych przypadkach różne są cele. W przypadku seksualizacji dzieci chodzi wręcz o wyhodowanie nieletnich na dewiantów, którzy zasilą, póki co, marginalne społeczności, których głównym kryterium życiowym jest czerpanie przyjemności z seksu niczym nieskrępowanego, w tym w ramach homoseksualizmu, transseksualizmu, zoofilii, a nawet pedofilii oraz wszelkich innych odcieni życia erotycznego

– pisze Hampel.

Środowiska te doskonale zdają sobie sprawę z mocy powiedzenia "czym skorupka za młodu nasiąknie..." i nieprzypadkowo to właśnie na najmłodszym pokoleniu koncentrują swoją uwagę w walce kulturowej jaką podjęli, która to walka nacechowana jest w zasadzie antykulturą

– podsumowuje leśnik, który uważa, że udział dzieci w polowaniach powinien być decyzją ich rodziców.

Już dziś Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa zajmie się obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie. Główną i jedyną zmianą w dotychczasowych przepisach ma być dopuszczenie osób poniżej 18. roku życia do udziału w polowaniach, o ile ich rodzicie lub opiekunowie prawni wyrażą na to zgodę.

Przypomnijmy, że w marcu 2018 Sejm przyjął zmiany w Prawie łowieckim, które między innymi zakazały polowań z udziałem dzieci. Teraz, omawiany przez komisję obywatelski projekt na nowo zezwala na udział dzieci w polowaniach.

FB/jac/fot. pixabay/ Vadász-Szó-Tár/

 

swiatrolnika.info 2022