Talk icon

Informacje

24-08-2022

Autor: Świat Rolnika

Ubezpieczenie upraw możliwe z pieniędzy z dopłat bezpośrednich

Ubezpieczenie upraw

Jak wskazuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ubezpieczenie upraw  rolnych może być pokryte z pieniędzy, które rolnik otrzymał z dopłat. 

Rolnicy, którzy w tegorocznej kampanii ubiegali się o przyznanie płatności bezpośrednich, do 30 września 2022 r. mogą składać wnioski o przekazanie części środków finansowych z przysługujących im dopłat na obowiązkowe ubezpieczenie upraw rolnych. Pozwala na to funkcjonalność wprowadzona na Platformie Usług Elektronicznych.

Ubezpieczenie upraw pieniędzmi z dopłat bezpośrednich 

Rolnicy ubiegający się o przyznanie płatności bezpośrednich mogą złożyć wniosek o przekazanie środków finansowych z przyznanych płatności bezpośrednich na rachunek bankowy zakładu ubezpieczeń w celu opłacenia składki z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych.

Wniosek o przekazanie środków finansowych na rachunek bankowy zakładu ubezpieczeń, można złożyć w terminie do dnia 30 września 2022 r. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych, dostępnej na stronie internetowej ARiMR

Do wniosku należy dołączyć Umowę przelewu na zakład ubezpieczeń (umowa zawierana pomiędzy rolnikiem a zakładem ubezpieczeń), w której zostały określone:

– wysokość kwoty nieuiszczonych i należnych składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych,

– numer polisy ubezpieczeniowej,

– numer rachunku bankowego zakładu ubezpieczeń.

Brak załączonej Umowy przelewu na zakład ubezpieczeń uniemożliwia Agencji dokonanie przelewu składki.

Umowę może przekazać do Agencji także zakład ubezpieczeń. Do wniosków nie należy dołączać polis.

Ubezpieczenie upraw

Czytaj też: Ubezpieczenie od suszy budzi spore zainteresowanie wśród rolników

gov.pl/fot. pixabay
 

swiatrolnika.info 2023