Talk icon

Informacje

03-09-2020

Autor: Sebastian Wroniewski

Ubezpieczenia rolnicze do poprawy? Resort rolnictwa chce ich urealnienia

Ubezpieczenia rolnicze

Minister Ardanowski oraz rzecznik finansowy są zdania, że ubezpieczenia rolnicze wymagają popraw i urealnienia. Dlatego na wspólnym spotkaniu omówili propozycje zmian legislacyjnych, które mają poprawić wypłacalność odszkodować i sytuację zawierających umowy rolników. Zapowiedzieli również, że wspólnie wypracowane propozycje zmian w systemie ubezpieczeń rolnych zostaną omówione również z przedstawicielami środowiska rolniczego.

Ubezpieczenia rolnicze do poprawy

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski spotkał się z rzecznikiem finansowym profesorem Mariuszem Jerzym Goleckim. Tematem spotkania były ubezpieczenia rolnicze i szczegóły współpracy mającej na celu uregulowanie ich kwestii.

Problem ubezpieczeń rolniczych ciągnie się od lat. Wciąż poszukujemy lepszych rozwiązań i cieszę się, że aktywnie włączył się w to Rzecznik Finansowy.

– powiedział minister Ardanowski

Po konsultacjach roboczych między resortem i Rzecznikiem Finansowym, przygotowano propozycję zmian, które mają objąć ubezpieczenia rolnicze. Celem nowych przepisów jest urealnienie ochrony ubezpieczeniowej, tak aby wypłacone odszkodowania były realnym i faktycznym  wsparciem dla rolników. Rzecznik Finansowy chce także uszczelnienia przepisów w celu wykluczenia rażących zaniżeń odszkodowań lub nieuzasadnionych odmów ich wypłaty.

Analiza Biura Rzecznika Finansowego wykazała szereg nieprawidłowości związanych z ubezpieczeniami skierowanymi do rolników. Chodzi głównie o zawieranie i wykonywanie umów ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich oraz obowiązkowych ubezpieczeń budynków w gospodarstwach rolnych. Dlatego po roboczych konsultacjach z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi moi eksperci przygotowali propozycje zmian w prawie.

– powiedział po spotkaniu prof. dr hab. Mariusz Jerzy Golecki, Rzecznik Finansowy.

Nowe ogniska ASF! Wirus atakuje kolejne gospodarstwa!

Ubezpieczenia rolnicze – nierówności

Omawiając na spotkaniu ubezpieczenia rolnicze, Ubezpieczenia rolniczeRzecznik Finansowy zwrócił uwagę na nierówności stron w umowach ubezpieczeniowych, w których korzystniejszą pozycję mają ubezpieczyciele, a nie rolnicy. Wynika to z analizy wniosków o interwencję kierowanych do Biura Rzecznika Finansowego w ostatnich latach.

Konieczne jest ucywilizowanie kwestii ubezpieczeń rolnych. Kolejne dwa lata suszy w roku 2018 i 2019 pokazały, że dotychczasowy system nie funkcjonuje należycie. Równość stron w umowach ubezpieczeniowych musi być zapewniona.

– podkreślił minister Ardanowski.

Zmiany legislacyjne mają urealnić ubezpieczenia rolnicze w kwestii wypłacanych odszkodowań a także uchylenia przepisu dotyczącego stosowania tak zwanych franszyz, który daje możliwość obniżenia odszkodowania w zamian za niższą składkę. Rzecznik Finansowy oraz minister Ardanowski zapowiedzieli, że wspólnie wypracowane propozycje zmian w systemie ubezpieczeń rolnych zostaną omówione również z przedstawicielami środowiska rolniczego.

gov.pl/fot.MRiRW

swiatrolnika.info 2022